Merhba fis-Sit Elettroniku ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug :: Welcome to Zminijietna - Voice of the Left Website

zzx

Merhba fis-Sit ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug www.zminijietna.org

Welcome to the Website of Zminijetna - Voice of the Left

Artikli ufficjali ta' Zminijietna fl-istampa Maltija u ohrajn
Official Zminijietna Articles in Maltese Press and others


2009

March
--Stipends system essential for inclusive education - Christopher Cutajar - 23/03/09

February
--Incineration plant plans - David Pisani - 28/02/09

January
--Climate change strategy - Victor Degiovanni - 28/01/09
--Spreading justice in rent reform - David Pisani - 22/01/09
--Riforma dwar il-ligi tal-kera - Alfred Vella - 19/01/09

2008


October
--Local council reform - David Pisani - 6/10/08
September
--Public service can run hospital car park – Victor Degiovanni - 19/09/08
--NGO representatives cannot be forgotten - David Pisani - 03/09/08
August
--Developers privileged over the citizen - Victor Degiovanni - 26/08/08
July
--Transport pubbliku hu servizz pubbliku essenzjali - David Pisani - 27/07/08
--Public transport is an essential service - David Pisani - 25/07/08
June
--Il-Politika tal-Konsum Michael Briguglio - 29/06/08
--The democratic side of the fence – Michael Briguglio - 27/06/08
--Tackling increased food prices - Michael Briguglio - 18/06/08
--Iktar inugwaljanza bis-soprataxxa - Mario Mifsud - 15/06/08
--Il-futur tal-ħaddiema għandu jigi jithares - David Pisani - 15/06/08
--EC warning on shipyard subsidies - Michael Briguglio - 05/06/08
--L-Iskema ta' separazzjoni ta' l-Iskart tehtieg immaniggjar u ppjanar ahjar - David Pisani - 01/06/08
May
--Xi prioritajiet ghandu jkollu l-Partit Laburista? - Christopher Cutajar - 28/05/08
--Action against cancer - Michael Briguglio - 26/05/08

--Il-part-timers huma sfruttati - Michael Briguglio - 25/05/08
--Esperjenza gewwa Kuba - Andre’ Damato - 24/05/08
--Il-Glieda kontra l-kancer ghandha tinghata priorita - Victor Degiovanni - 18/05/08

--Favur xellug magħqud - Michael Briguglio - 18/05/08
--For a united Left - Michael Briguglio - 11/05/08
--Low-cost Europe - David Pisani - 10/05/08
April
--Waste Mismanagement - Michael Briguglio - 28/04/08
--L-Iskema ta' separazzjoni ta' l-Iskart tehtieg immaniggjar u ppjanar ahjar - David Pisani - 27/04/08
--Kontra l-politika ta’ l-UE dwar il-biofuel - David Pisani - 20/04/08
--L-ideologiji u l-Elezzjonijiet fl-Italja - Michael Briguglio - 13/04/08
--On NATO expansionism
- David Pisani - 09/04/08
--Ghedewwa tar-Rugini – Andre’ Damato - 03/04/08
--Le għal bojkott taċ-ċerimonja tal-ftuħ ta’ l-Olimpjadi - David Pisani - 03/04/08
March
--Pros and cons of PfP Membership - Michael Briguglio - 31/03/08
--MEPA Tehtieg Riforma - David Pisani - 30/03/08
--EU Treaty : A damaging blow to democracy -
David Pisani - 20/03/08
--Kuba; Minn Fidel ghal Raul - Christopher Cutajar - 11/03/08
--Solidarjetà ma’ l-MUT - David Pisani - 09/03/08

--Proposals from the Left - Michael Briguglio - 05/03/08
--Education should be based on social justice - Michael Briguglio - 05/03/08
--Ahna w huma –
Michael Briguglio - 03/03/08
--Housing: a priority – Michael Briguglio - 02/03/08
--Workers' rights denied - Michael Briguglio - 01/03/08
February
--Kosovo will open a Pandora’s Box - Christopher Cutajar - 29/02/08
--Tislima lil-Fidel Castro – Andre' Damato - 28/02/08
--Work is a major issue -
Michael Briguglio - 22/02/08
--Il-livell tal-għajxien - David Pisani - 17/02/08
--Il-Poplu ta' Gaza u l-politika Israelita - David Pisani - 11/02/08
--Solidarjetà mal-MUT - David Pisani - 10/02/08
--For Peace in Gaza - Michael Briguglio - 03/02/08
January
--A taste of the EU Treaty -
Michael Briguglio - 28/01/08
--Il-kaz Vaxholm u t-Trattat ta’ l-Ewropa - David Pisani - 27/01/08
--Farewell to public postal service - Michael Briguglio - 20/01/08
--Saħħa lill-posta bħala servizz pubbliku - David Pisani - 20/01/08
--Il-fliexken tal-Hgieg u dawk tal-Plastik Andre’ Damato - 17/01/08
--Malta qed tistenna muntanji ta’ fliexken tal-plastik - David Pisani - 13/01/08
--Nuqqas ta' sahha u sigurta' fuq ix-xoghol hu reat - David Pisani - 13/01/08

--Mount Plasti
c -
Michael Briguglio - 13/01/08
-
-Referendum ghat-trattat ta’ l-UE - David Pisani - 7/01/08
--Lets have a Referendum - Michael Briguglio - 6/01/08

2007
--Il-Htiega ta' Kunsill Trejdunjonistiku - Michael Briguglio - 30/12/07
--For an EU Treaty referendum - Michael Briguglio - 27/12/07

--It-Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea: Din mhix pipa - Andre' Damato - 18/12/07

--Cohabitation and social inclusion - Michael Briguglio - 14/12/07

--The case for a Trade Union Council - Victor Degiovanni - 14/12/07
--Ezempju ta’ demokrazija hajja - David Pisani - 12/12/07
--What referendum? - Michael Briguglio - 7/12/07
--True Democracy in Venezuela - David Pisani - 7/12/07
--Il-housing u l-ġustizzja soċjali- Michael Briguglio - 25/11/07
--Ic-Censiment u l-housing - Michael Briguglio - 11/11/07
--Intervista ma' membru tal-Graffitti - 5/11/07
--Compatibility between green and leftist politics - Michael Briguglio - 4/11/07
--Electoral budget of contradictions - Mario Mifsud - 29/10/07
--Dak tkabbir ta’ l-ekonomija - Michael Camilleri - 21/10/07
--Ma jaffrontax bizzejjed il-problemi tal-haddiema - Zminijietna Lehen ix-Xellug - 17/10/07

--Access to energy - Mario Mifsud - 17/10/07
--"Cohabitation should be regularised" - Zminijietna Lehen ix-Xellug - 15/10/07
--Il-But, il-mases u l-klassijiet socjali - Michael Briguglio - 14/10/07
--Il-liberalizazzjoni ta' l-energija - Michael Briguglio - 14/10/07
--Compatibility between green and leftist politics - Michael Briguglio - 4/10/07
--Lehen ix-Xellug ta’ Zminijietna - Michael Camilleri - 2/09/07

--Populism and the left - a reaffirmation - Michael Briguglio - 29/08/07

--For a budget based on Social Justice - Michael Briguglio - 20/08/07
--Lehen ix-Xellug' ifittex lehen iktar b'sahtu - Illum - 12/08/07
--Populism and the left - Michael Briguglio - 22/07/07

Min Ahna | Seminars | Stqarrijiet | Ikkuntatjana | Zminijietna Zghazagh tax-Xellug ©2016 Zminijietna - Voice of the Left