Merhba fis-Sit Elettroniku ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug :: Welcome to Zminijietna - Voice of the Left Website

zzx

Merhba fis-Sit ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug www.zminijietna.org

Welcome to the Website of Zminijetna - Voice of the Left

Artikli li dehru f' hargiet precedenti ta' Zminijietna
Articles in previous Zminijetna Issues

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 32
Zminijetna October/December Series 5, No. 32

Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settembru Serje 5, Nru. 31
Zminijetna July/September Series 5, No. 31

Download this issue from here

2016

Zminijietna April/Gunju Serje 5, Nru. 30
Zminijetna April/June Series 5, No. 30

Download this issue from here

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 5, Nru. 29
Zminijetna January/March Series 5, No. 29

Download this issue from here

2015

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 28
Zminijetna October/December Series 5, No. 28

Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 5, Nru. 27
Zminijetna July/September Series 5, No. 27

Download this issue from here

Zminijietna April/Gunju Serje 5, Nru. 26
Zminijetna April/june Series 5, No. 26

Download this issue from here

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 5, Nru. 25
Zminijetna January/March Series 5, No. 25

Download this issue from here

2014

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 24
Zminijetna October/December Series 5, No. 24

Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 5, Nru. 23
Zminijetna July/September Series 5, No. 23

Download this issue from here

Zminijietna April/Gunju Serje 5, Nru. 22
Zminijetna April/june Series 5, No. 22

Download this issue from here

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 5, Nru. 21
Zminijetna January/March Series 5, No. 21

Download this issue from here

2013

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 20
Zminijetna October/December Series 5, No. 20

Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 5, Nru. 19
Zminijetna July/September Series 5, No. 19

Download this issue from here

Zminijietna April/Gunju Serje 5, Nru. 18
Zminijetna April/june Series 5, No. 18

Download this issue from here

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 5, Nru. 17
Zminijetna January/March Series 5, No. 17

Download this issue from here

2012

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 16
Zminijetna October/December Series 5, No. 1
6

Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 5, Nru. 15
Zminijetna July/September Series 5, No. 15

Download this issue from here

Zminijietna April/Gunju Serje 5, Nru. 14
Zminijetna April/june Series 5, No. 14

Download this issue from here

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 5, Nru. 13
Zminijetna January/March Series 5, No. 13

Download this issue from here

2011

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 12
Zminijetna October/December Series 5, No. 12

Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 5, Nru. 11
Zminijetna July/September Series 5, No. 11

Download this issue from here

Zminijietna April/Junju Serje 5, Nru. 10
Zminijetna April/June Series 5, No. 10

Download this issue from here

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 5, Nru. 9
Zminijetna January/March Series 5, No. 9

Download this issue from here


2010

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 8
Zminijetna October/December Series 5, No. 8


Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 5, Nru. 7
Zminijetna July/September Series 5, No. 7


Download this issue from here

Zminijietna April/Junju Serje 5, Nru. 6
Zminijetna April/June Series 5, No. 6

Download this issue from here

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 5, Nru. 5
Zminijetna January/March Series 5, No. 5

Download this issue from here

2009


Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 5, Nru. 4
Zminijetna October/December Series 5, No. 4


Download this issue from here

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 5, Nru. 3
Zminijetna July/September Series 5, No. 3


Download this issue from here

Zminijetna April/Gunju Serje 5 Nru. 2
Zminijietna April/JuneSeries 5, No. 2

--Editorjal
--Dejjem Kontra l-Ħaddiema - A.Pert
--Deidun u l-Parassiti - Christopher Cutajar jintervista lil Alan Deidun
--Il-Laqgħa Ewro Mediterranja tal-Partiti tax-Xellug ġewwa Ċipru - David Pisani

--Solidarjeta’ bejn Movimenti Soċjali - Alfred Consiglio
--Fl-Għaqda s-Saħħa - Andre’ Damato
--It-Trattat ta’ Liżbona - Mary Gauci
--Spreading the wealth - James Debono
--Rapport : “X’nistennew mill-kandidati għall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew”
--Marksiżmu u reliġjon – żwieġ li ma jistax jirnexxi? - Michael Grech
--Xogħol ta’ volontarjat ġewwa Kuba

--Il-Kriżi Finanzjarja u l-Impjegati tal-Banek - Cory Greenland

Download this issue from here

Zminijetna Jannar/Marzu Serje 5 Nru. 1
Zminijietna January/March Series 5, No. 1

--Editorjal
--Politika Ekologika ghall-Ewropa Socjali - Michael Briguglio
--Il-kwestjoni tax-xogħol u dawk in kwestjoni - Christopher Cutajar
--Għal ħobżna ta' kuljum - Steve Borg
--Fl-UE l-Unjins qed jispiċċaw b’idejhom marbutin  - David Pisani
--Kif harsu lejn ir-reliġjon missirijiet il-Marxiżmu - Andre’ Damato
--Zminijienta Tintervista lil Dr. Toni Abela - 06.02.2009
--It-18-il Kungress tal-Partit Kommunista Portugiż - Victor Degiovanni
--Kunċett Industrijali Strateġiku - Apert
--Aħdem, Ixtri u Kkonsma - Alfred Consiglio
--“Ħidma flimkien fis-Soċjeta’ Ċivili” - Rapport dwar diskussjoni organizzata minn Żminijietna
--Misreading history - James Debono
--Il-kultura u x-xellug - Michael Grech
--Poverty May Lead to Delinquency - Mary Anne Zammit
--Il-Vapuri li joqtlu - Andre’ Callus
--Kif timla’ spazju vojt - Reno Cardona

Download this issue from here

2008

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 4 Nru. 20
Zminijetna October/December Series 4, No. 20

--Konfederazzjoni tat-trejdjunjins - Editorjal Zminijietna
--Ix-Xellug u l-Politika ta' Sussidjarjeta’ -
David Pisani
--Demokrazija tal-Ġungla  - A. Pert
--High cultures, ethno cultures, elite cultures - Cultural Correspondent
--Huma u Ahna - Alfred Consiglio
--Il-Futur tal-GWU - Michael Briguglio
--“Kollox jista’ jkun” għal Cassola - Intervista mal-Prof. Arnold Cassola (Chairperson ta’ l-AD) mill-gazzetta Żminijietna.
--Kapitalizmu fi Krizi u Popli Mqarrqa - Christopher Cutajar
--Playing Home again - James Debono
--Selling Children for Marriage - Mary Anne Zammit
--Laqgha ta' Solidarjeta' ma' Kuba  - Ghaqda Malta Kuba
--The Green Perspective - Andre’ Vella - Green House Chairperson
--Ix-Xjuh - Imbarazz modern?M. Grech

Zminijietna Lulju/Settemru Serje 4 Nru. 19
Zminijetna July/September Series 4, No. 19

Download this issue from here

--Il-kisba tal-Movimenti tal-Ħaddiema, tax-Xellug u tal-Paċi bil-LE għat-Trattat ta’ Liżbon - David Pisani
--L-Arcisqof Mons Cremona ikellem lil Zminijietna Lehen ix-Xellug
--Id-Dritt Fundamentali tad-Divorzju - Victor Degiovanni
--Hajjitna Kkapparrata mil-Kapital - Alfred Consiglio
--Kuba; Togħma Latina ta’ poplu qalbieni - Esperjenza ta’ tliet Maltin f’Kuba - Christopher Cutajar
--Rapport dwar Diskussjoni organizzata minn Zminijietna - “Il-Futur tax-Xellug”

Zminijietna April/Gunju Serje 4 Nru. 18
Zminijetna April/June Series 4, No. 18

Download this issue from here


--Ghalfejn tilef il-Partit Laburista? - Michael Briguglio
--“Il-Haddiema u l-Elezzjoni Generali” - Rapport dwar Diskussjoni organizzata minn Zminijietna
--Lessons from Italy - James Debono
--Il-Kapitalizmu Jisfruttak u Jzebilhek - Alfred Consiglio
--31/3/1979 - Louis Grech
--Xellug Solidali Effettiv - Apert
--Il-Haddiem: il-katalist biex jirrispondi ghall-bidla fil-klima - David Pisani
--Min verament huma l-injoranti - Victor Degiovanni

Zminijietna Jannar/Marzu Serje 4 Nru. 17
Zminijetna January/March Series 4, No. 17

Download this issue from here

--Memorandum lill-Partiti Politiċi - Zminijietna
--A CULTURE OF GREED AND CORRUPTION - Joseph M. Cachia
--Aktar tentufiet mill-Mater Dei - Christopher Cutajar
--Bilanc Socjo-Ekonomiku - Apert
--L-Elezzjoni Generali u l-Partiti - Michael Briguglio
--Ritmu zaghzugh fi Zminijietna
- Zminijietna Zghazagh tax-Xellug
--Il-Partiti f'Malta, favur Ewropa Socjali jew Ewropa Neoliberali? - David Pisani
--The Adoption of the Euro: Its effects on the Labour Market - Saviour Rizzo
--Il-Bżonn ta’ Politika u Azzjoni Kulturali għal Malta - Korrispondent dwar il-kultura
--THE IGNORED GROANS OF THE WORKING CLASS IN MALTA - David Cuschieri
--Spunti ta’ min jixtarr - David Pisani
--ZZX Poster dwar id-dritt tax-Xoghol

2007

Zminijietna Ottubru/Dicembru Serje 4 Nru. 16
Zminijetna October/December Series 4, No. 16

Download this issue from here

--Xoghol – Diverista’ – Ugwaljanza - Michael Briguglio
--Tentufiet mill-Mater Dei - Christopher Cutajar

Zminijietna Lulju/Settembru Serje 4 Nru. 15
Zminijetna July/September Series 4, No. 15

Download this issue from here


--Biex Malta ssir Pajjiz Normali -
James Debono
--Racism - Noel Agius
--Avvanz u Zvilupp f`Demokrazija - Apert - Birkirkara
--Monopolju ? X’int tghid ! - David Pisani
--Il-11 ta’ Settembru u l-vera sinifikat tieghu - Victor Degiovanni
--Il-Partit Laburista Jista Jkun Rebbieh? - It-Tieni Parti - Michael Briguglio

Zminijietna April/Gunju Serje 4 Nru. 14
Zminijetna April/June Series 4, No. 14


Download this issue from here

--Populizmu Go Vakum - James Debono
--It-tielet Vuci - Christopher Cutajar
--
Serq Legali Gdid - Victor Degiovanni  
--MALTA,  LIBYA ..…AND THE ILLEGAL IMMIGRANTS - Joseph M. Cachia 
--Il-Popolizmu u x-Xellug - Michael Briguglio
--ETHICAL PUBLIC PROCUREMENT IN MALTA - INDICATIONS FROM THE WORKWEAR SECTOR - NINA ZITA (Full Report .PDF format)

Zminijietna Back Issues

-Dmir il-Media f`Demokrazija - Apert - Birkirkara
-ID-DILEMMA TA’ L-IZVILUPP - Michael Briguglio
-Extraordinary Meeting of Communist and Workers' Parties of the Countries of the Southern and Eastern Mediterranean, the Gulf Region and the Red Sea
-Iż-żewġt uċuħ tan-nazzjonaliżmu - Christopher Cutajar
-HREJJEF MIN IZNIK !!!Victor Degiovanni
-Laqgha Tal-Partiti Komunisti u tal-Haddiema  gewwa Ateni

-Housing should not be a tool for speculationDavid Pisani
-
NO PROPHET……..JUST A THINKER - Joseph M. Cachia

-IL-GLOBALIZZAZJONI U L-MOVIMENTI NO GLOBAL - David Pisani
-L-ANR U ZIJONISTI - Victor Degiovanni

-
Il-Fus Politiku tar-Rota tal-Hajja - Apert - Birkirkara

-Indymedia Malta - Michael Briguglio jitkellem ma’ John u Paula Axiak
-AWTONOMIJA, SOLIDARJETA’, RESPONSABILITA’ - Michael Briguglio

-HAMSIN SENA TA’ QERQ U NGANN - Victor Degiovanni
-IS IT REALLY IN GOOD FAITH?? - Joseph M. Cachia


 

 

 

Min Ahna | Seminars | Stqarrijiet | Ikkuntatjana | Zminijietna Zghazagh tax-Xellug ©2016 Zminijietna - Voice of the Left