Merhba fis-Sit Elettroniku ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug :: Welcome to Zminijietna - Voice of the Left Website

zzx

Merhba fis-Sit ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug www.zminijietna.org

Welcome to the Website of Zminijetna - Voice of the Left

Public Discussions / Diskussjonijiet Publici

Zminijietna - Lehen ix-Xellug kull tant zmien torganizza diskussjonijeit publici fuq temi socjo-politici varji. Hawn taht wiehed jista jsib ir-rapporti ta' dawn id-diskussjonijiet. Partecipanti f’dawn id-dibattiti normalment jinkludu rapprezentanti ta' Zminijietna – Lehen ix-Xellug, Zminijietna Zghazagh tax-Xellug, partiti politici, ghaqdiet non-governattivi, akkademici, ghaqdiet taz-zghazagh, ghaqdiet tal-istudenti, kif ukoll intelletwali, haddiema, zghazagh u ohrajn. Il-pubbliku generali u l-istampa huma mistiedna biex jattendu dawn l-attivitajiet. Id-dhul jkun b’xejn.

2012
'Is-sostenibilta ta' l-ilma'

2011
‘ Ir-Riforma tal-COLA’ - 9 ta’ April 2011
‘Kriżi Ekonomika’ - 19 ta’ Novembru 2011

2010
‘X’Nistennew fil-Bagit 2011’- 2 ta' Ottubru 2010
‘Ir-riforma u l-Futur tal-Sahha Pubblika' - 24 ta’ April 2010

2009
Il-Futur tal-Welfare State - 9 ta' Dicembru 2009
“L-Gholi tal-Hajja”
- 3 ta’ Ottubru 2009
“X’nistennew mill-kandidati ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew” - 25 ta' April 2009

Paci fil-Lvant Nofsani - 21 ta' Frar 2009

2008
Hidma Flimkien fis-Socjeta’ Civili - 15 ta' Novembru 2008
Il-Futur tax-Xellug - 31 ta’ Mejju 2008
Il-Haddiema u l-Elezzjoni Generali - 16 ta’ Frar 2008

2007
It-Tkabbir Ekonomiku - 10 ta’ Novembru 2007
L-Ambjent u l-Izvilupp tal-Bini - 26 ta’ Mejju 2007
L-Ekonomija Informali u l-Isfruttar tal-Haddiema - 3 ta’ Frar 2007

2006
Malta Nieqsa mid-Drittijiet Civil? - 25 ta’ Novembru 2006
Il-Housing u s-Suq tal-Propjeta’ f’Malta - 10 ta' Settembru 2006
Ir-Razzizmu f’Malta - 14 ta’ Jannar 2006

2005
Ir-Riformi fis-Settur Edukattiv f’Malta - 29 ta’ Ottubru 2005

Min Ahna | Seminars | Stqarrijiet | Ikkuntatjana | Zminijietna Zghazagh tax-Xellug ©2016 Zminijietna - Voice of the Left