Merhba fis-Sit Elettroniku ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug :: Welcome to Zminijietna - Voice of the Left Website

zzx

Merhba fis-Sit ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug www.zminijietna.org

Welcome to the Website of Zminijetna - Voice of the Left

Donazzjonijiet Donations

L-Ghaqda Zminijietna - Lehen ix-Xellug tiddependi fuq il-hlas ta' l-abbonamenti fil-gurnal, fil-hlas tal menswalita tal-membri taghha u fid-donazzjonijiet tal- publiku generali, sabiex tkun tista topera tajjeb u twassal il-messagg taghha.

Inti tista' tghin lil Zminijietna billi:

-Tissieheb maghna - kemm bhala supporting member jew bhala memru shieh
-Tabbona fil-gurnal
-Taghti donazzjoni
-Tirriklama fil harga zminijietna, ghafas hawn sabiex tnizzel ir-rati tar-riklami

Donazzjonijiet jistghu jintbghatu b'cheque, cash jew money order indirizzat lil: 'Ghaqda Zminijietna', f'dan l-indirizz:

ZMIENIJIETNA - Lehen ix-Xellug
14/8, Vincenti Buildings,
Triq id-Dejqa,
Valletta, Malta

Jew permezz tal-Internet Banking fuq il-kont tal Bank of Valletta, ta' Zminijietna Lehen ix-Xellug 40017994088

Ircevuta tinghata ghall kull donazzjoni u/jew pagament.

Cempel fuq 79536914 ghall iktar informazzjoni.

 

Grazzi bil-quddiem

Tislijiet Xellugin

Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Min Ahna | Seminars | Stqarrijiet | Ikkuntatjana | Zminijietna Zghazagh tax-Xellug ©2016 Zminijietna - Voice of the Left