Header image  
   
line decor
  HOME  :: Back to Zminijietna Website   
line decor
   
 
Coalition Members

Alternattiva Demokratika The Green Party, Zminijietna - Voice of the Left, Science Students' Society,Moviment Graffitti, Friends of the EarthMalta, Inizjamed, Labour Youth Forum, Greenhouse, General Workers' Union Youths, in addition to farmers' representatives.

PRESS RELEASE - 10/4/09 - Ghadira Coalition urges MEPA to conduct scientific studies
 
Ghadira Coalition has written to MEPA, whereby it urged the Authority to conduct independent and credible scientific studies to verify the urgency for the proposed construction or upgrading of the proposed Ghadira Road .
 
‘Studies should include Environmental Impact Assessment, Traffic Impact Assessment and Social Impact Assessment’, added Ghadira Coalition, which comprises  Zminijietna - Voice of the Left , Alternattiva Demokratika The Green Party, Science Students' Society, Moviment Graffitti, Friends of the Earth (Malta), Inizjamed, Labour Youth Forum, Greenhouse, General Workers' Union Youths, in addition to farmers' representatives.  

 
David Pisani and Michael Briguglio
f/Ghadira Coalition
Mob 79536914
Mob 99894634

Stqarrija Stampa - Koalizjoni Ghadira theggeg lill-MEPA ghal studji xjentifici

Koalizzjoni Ghadira kitbet lill-MEPA, fejn hegget lil awtorita sabiex tikkommissjona studji xjentifici, indipendenti u kredibli li juru l-urgenza ghall-bini mill-gdid ta’ Triq l-Ghadira jew il-modifikazzjoni ta’ triq.

L-istudji ghandhom jinkludu ‘Assesjar ta’ l-impatti ambjentali, Assesjar ta’ l-impatti mit-traffiku u Assesjar ta’ l-impatti socjali, sahqet il-Koalizzjoni Ghadira li hija maghmula minnZminijietna – Lehen ix-Xellug, Alternattiva Demokratika The Green Party, Ghaqda Studenti tax-Xjenza, Moviment Graffitti, Friends of the Earth Malta, Inizjamed, Forum Zghazagh Laburisti, Greenhouse, Zghazagh General Workers' Union, flimkien ma' rapprezentanti tal-bdiewa.
 
David Pisani and Michael Briguglio
f/Koalizzjoni Ghadira
Mob 79536914
Mob 99894634


PRESS RELEASE -  9th February 2009

Press Release: Ghadira Coalition appeals for scientific studies
 
The Ghadira Coalition, which is made up of various environmental, social and political organisations as well as farmers' representatives, appealed for scientific studies which prove the need for the Road project as proposed by the Ministry responsible for Roads.
 
'Government's proposal should not be hurried. Proper public consultation and credible scientific studies are required, covering ecological, social, economic and other aspects on the basis of sustainability. After this process is carried out, everyone would be in a better position to discuss the need or otherwise of such development',  added the Coalition, which is made up of Alternattiva Demokratika The Green Party, Zminijietna - Voice of the Left, Science Students' Society,Moviment Graffitti, Friends of the EarthMalta, Inizjamed, Labour Youth Forum, Greenhouse, General Workers' Union Youths, in addition to farmers' representatives.
 
David Pisani
f/ Ghadira Coalition
Mob 79536914
 
Stqarrija Stampa: Il-Koalizzjoni ta' l-Ghadira tappella ghall-studji xjentifici
 
Il-Koalizzjoni ta' l-Ghadira, li hi maghmula minn ghaqdiet ambjentali, socjali u politici, kif ukoll minn rapprezentanti tal-bdiewa, appellat ghal studji xjentifici li jaghtu prova li hemm bzonn ghall-progett tat-triq kif proposta mill-Ministeru responsabbli ghat-Toroq.
 
'Il-proposta' tal-Gvern m'ghandhiex tkun mghaggla. Ghandu jkun hemm konsultazzjoni pubblika kif suppost u studji xjentifici u kredibbli li jkopru aspetti bhal dawk ekologici, socjali u ekonomici fuq il-bazi ta' sostenibilita'. Wara dan il-process, kulhadd ikun f'pozizzjoni ahjar biex jiddiskuti jekk dan l-izvilupp huwiex bzonnjuz jew le',  sahqet il-Koalizzjoni, li hi maghmula minn Alternattiva Demokratika The Green Party, Zminijietna - Lehen ix-Xellug, Ghaqda Studenti tax-Xjenza, Moviment Graffitti, Friends of the Earth Malta, Inizjamed, Forum Zghazagh Laburisti, Greenhouse, Zghazagh General Workers' Union, flimkien ma' rapprezentanti tal-bdiewa.
 
David Pisani
gh'/ Koalizzjoni Ghadira
Mob 79536914