Merhba fis-Sit Elettroniku ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug :: Welcome to Zminijietna - Voice of the Left Website

zzx

Merhba fis-Sit ta' Zminijietna - Lehen ix-Xellug www.zminijietna.org

Welcome to the Website of Zminijetna - Voice of the Left

Min-Ahna / Kumitat About Us / Committe

Malti

Żminijietna - Leħen ix-Xellug, huwa moviment xellugi. Membri tal-organizzazzjoni jinkludumembri tal-Partit Komunista Malti, il-Partit Laburista , Alternattiva Demokratika - The Green Party, AlleanzaLiberali, attivisti, ħaddiema, akkademiċi, student universitarji, trejdunjonisti, ġurnalisti, intellettwali u pensjonanti. Żminijietna saret il-vuċi tal-moviment xellugi f'Malta.

L-għan ewlieni ta' Żminijietna - Leħen ix-Xellug, huwa li jkun hemm preżenza akbar fis-soċjetà ċivili permezz ta’ attiviżmu minn perspettiva xellugija, li jenfasizza l-prinċipjutal-ugwaljanza, il-ġustizzja soċjali u s-sostenibilità ekoloġika. Il-moviment huwa miftuħ għal persuni li jaqsmu prinċipji xellugin.

Biex tabbona u tirċieviil-gazzetta Żminijietna - ibgħat €5cheque/ flus lilŻminijietna, PO Box 35 Sliema. SLM1000, jew BOV Acc 40013290155 bid-dettalji postali u emejl.

Jekk inti nteressat li tissieħebfiŻminijietna - Leħen ix-Xellug u / jew Żminijietna Żgħażagħtax-Xellug, jekk jogħġbok ibgħat emejl lil zminijietna@yahoo.com

Il-Kumitat Ezekuttiv ta' Zminijietna– Lehen ix-Xellug 2016/2017 huwa maghmul minn:

President: Michael Camilleri
Segretarja: Maryanne Zammit
Tezorier: David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi: Joe Attard
Editur: Richard Mifsud
Webmaster: Andre Damato
Membru tal-kumitat: Victor Degiovanni
Membru tal-kumitat: Alfred Vella

English

Żminijietna - Voice of the Left, is a leftist movement. Members of the organisation include members of the Communist Party of Malta, the Labour Party, Alternattiva Demokratika - The Green Party, Liberal Alliance, activists, workers, academics, university students, trade unionists,
journalists, intellectuals and pensioners. Żminijietna has become the voice of the left movement in Malta.

The main aim of Żminijietna - Voice of the Left, is to have a greater presence in civil society through activism from a leftist perspective, emphasizing the principles of equality, social justice and ecological sustainability. The movement is open to persons who share leftist
principles.

To subscribe and receive Żminijietna's quarterly newspaper- send a 5 Euro cheque/cash to Żminijietna, P.O Box 35 Sliema. SLM1000, or BOV Acc 40013290155 with postal and email details.

If you are interested in joining Żminijietna - Voice of the Left and/or Żminijietna Left Youth, please send an email to Contact: zminijietna@yahoo.com
-----------------------

The Executive Committee 2016/2017 of Zminijietna – Voice of the Leftis made up of:

President: Michael Camilleri
Secretary: Maryanne Zammit
Treasurer: David Pisani
Public Relations Officer: Joe Attard
Editor: Richard Mifsud
Webmaster: Andre Damato
Committee member: Victor Degiovanni
Committee member: Alfred Vella

 

mayday

Above: Zminijietna members participating during Workers Day Celebrations in Valletta

 

Min Ahna | Seminars | Stqarrijiet | Ikkuntatjana | Zminijietna Zghazagh tax-Xellug ©2016 Zminijietna - Voice of the Left