SOLIDARITY WITH ALFRED SANT

Press Release: 26/12/07
Stqarrija Stampa: 26/12/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com


SOLIDARITY WITH ALFRED SANT

Zminijietna - Voice of the Left is expressing its solidarity with Labour Party leader Alfred Sant in view on his medical operation on Thursday.

Zminijietna wishes a speedy recovery to Dr Sant and expresses its sympathy with his family and friends.

Michael Briguglio
Public Relations Officer

Zminijietna – Lehen ix-Xellug

SOLIDARJETA' MA' ALFRED SANT

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qed tesprimi s-solidarjeta taghha mal-mexxej tal-Partit Laburista Alfred Sant fid-dawl ta' l-operazzjoni medika li ser ikollu nhar il-Hamis.

Zminijietna tawgura fejqan ta' malajr lil Dr Sant, u tesprimi s-simpatija taghha mal-qraba u l-hbieb tieghu.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page