Mater Dei Carpark should be operated by Public Service - Zminijietna 

Press Release: 02/09/08
Stqarrija Stampa: 02/09/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left

14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Mater Dei Carpark should be operated by Public Service - Zminijietna 

Zminijietna – Voice of the Left said that once the current contract involving a private company expires, the carpark at Mater Dei Hospital should be operated by the Public Service. Government is currently subsidizing half of the price of each car which uses the car park.

Zminijietna – Voice of the Left said

“If the carpark is operated by the Public Service, the price for parking cars can be cheaper whilst the Government would be saving funds which are currently subsidizing the private company. Revenue generated through the scheme could be used for public purposes”. 

David Pisani

Mob 79536914
f/ Zminijietna – Voice of the Left

Mater Dei Carpark ghandu jkun operat mis-Settur Pubbliku.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li l-carpark fl-Isptar Mater Dei ghandu jkun operat mis-Settur Pubbliku meta jiskadi l-kuntratt li hemm prezentament ma’ kumpanija privata. Ta' min jinnota li l-gvern fil-prezent qed jissussidja nofs il-prezz tas-servizz ta’ kull karozza li tidhol fil-carpark.

 Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

 “Jekk il-carpark jigi operat mis-settur pubbliku, ikunu jistghu jintlahqu diversi ghanijiet, fosthom li l-istess servizz jorhos, li jigu ffrankati flus f’sussidji lill-kumpanija privat, kif ukoll li jigi generat dhul ghall-gvern li jkun jista’ jigi utilizzat f’servizzi pubblici”. 

David Pisani

Mob 79536914
gh/ Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page