Solidarity with Dr. Karl Chircop's family

Press Release: 13/10/08
Stqarrija Stampa: 13/10/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Solidarity with Dr. Karl Chircop's family

Zminijietna - Voice of the Left would like to express solidarity with Dr. Karl Chircop's family in this difficult moment.

"In moments like this we are all reminded of the how dear life is and how we must all show solidarity with those who are suffering.  

"Karl will be reminded as a person who fought for social justice and for an equity society".

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Solidarjeta ma' l-familja  ta' Dr. Karl Chircop
 
Zminijietna - Lehen ix-Xellug tixtieq turi s-solidarjeta taghha ma' l-familja ta' Dr. Karl Chircop f'dal mument difficli.

F'mumenti bhal dawn kullhadd ghandu jiftakar kemm hi ghaziza l-hajja u li kullhadd ghandu jinghaqad biex juri solidarjeta ma' dawk li ghaddejjien minn zminijiet ta' niket.

"Karl jibqa miftakar bhala persuna li ggieled ghal socjeta aktar gusta u aktar ugwali"

David Pisani

Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914


Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page