PUBLIC DEBATE ON CIVIL SOCIETY NETWORKING

Press Release: 14/10/08
Stqarrija Stampa: 14/10/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PUBLIC DEBATE ON CIVIL SOCIETY NETWORKING

Zminijietna – Voice of the Left is inviting interested civil society organisations to participate in a public debate on civil society networking which will be held on Saturday 15 November, 10am at 60A, Strait Street Valletta.

The scope of the debate is to have a round-table discussion on how various civil society actors (NGOs, political parties, trade unions and other organisations) can work together in various areas by building networks and alliances.

Those interested in participating are to contact Zminijietna at zminijietna@yahoo.com by 8th November.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

DIBATTITU PUBBLIKU DWAR HIDMA FLIMKIEN FIS-SOCJETA’ CIVILI

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qed tistieden lill-organizazzjonijiet tas-socjeta’ civili sabiex jippartecipaw f’dibattitu pubbliku dwar hidma flimkien fis-socjeta’ civili li ser tigi organizzata nhar is-Sibt 15 ta’ Novembru, 10am f’60A Triq id-Dejqa, Valletta.

L-iskop tad-dibattitu huwa li jkun hemm diskussjoni f’forma ta’ round table dwar kif rapprezentanti varji mis-socjeta’ civili (ghaqdiet non-governattivi, partiti, unjins, u organizazzjonijiet ohra) jistghu jahdmu flimkien f’oqsma varji.

Dawk interessati li jippartecipaw ghandhom jikkuntatjaw lill-Zminijietna f’ zminijietna@yahoo.com sa mhux aktar tard 8 ta’ Novembru.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914


Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page