New Executive Committee for Zminijietna Voice of the Left

Press Release: 17/11/08
Stqarrija Stampa: 17/11/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

New Executive Committee for Zminijietna Voice of the Left

Zminijietna – Voice of the Left elected its new executive committee for the coming year. The committee is made up of the following members

President: Michael Camilleri
Vice-President: Alfred Vella
Secretary: Victor Degiovanni
Assistant Secretary: Michael Briguglio
Public Relations Officer / Cashier: David Pisani
Assistant Public Relations Officer: Andre’ Damato
Editor: Chris Cutajar
Committee Member: Richard Mifsud
Committee Member: Joe Attard

Zminijietna also updated its statute, whereby the NGO resolved that it shall keep publishing its quarterly self-titled review from a progressive left perspective, and take initiatives in order to help strengthen the political Left, even through civil society activism.

More information on Zminijietna can be obtained from the website www.zminijietna.org , via email at zminijietna@yahoo.com ; or from Public Relations Officer David Pisani at 79536914.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Kumitat Gdid ghall-Zminijietna Lehen ix-Xellug

Zminijietna – Lehen ix-Xellug eleggiet il-kumitat ezekuttiv gdid taghha ghas-sena li gejja. Il-kumitat huwa magmul minn:

President: Michael Camilleri
Vici-President: Alfred Vella
Segretarju: Victor Degiovanni
Assistent Segretarju: Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici u Kaxxier: David Pisani
Assistant Relazzjonijiet Pubblici: Andre’ Damato
Editur: Chris Cutajar
Membru tal-Kumitat: Richard Mifsud
Membru tal-Kumitat: Joe Attard

Zminijietna aggornat l-istatut taghha, fejn iddikjarat li ser tibqa’ tippublikka ir-rivista taghha Zminijietna li ghandu vizjoni ta’ xellug progressiv, kif ukoll tiehu inizjattivi sabiex jissahhah ix-Xellug politiku, anke permezz ta’ attivita’ fis-socjeta’ civili.

Iktar taghrif dwar Zminijietna tista’ tinkiseb mill-website www.zminijietna.org , permezz ta’ email zminijietna@yahoo.com ; jew mill-Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici David Pisani fuq 79536914.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page