Kondoljanzi mal-familja ta' Gorg Agius

Press Release: 06/03/09
Stqarrija Stampa: 06/03/09
(Verzjoniji bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Kondoljanzi mal-familja ta' Gorg Agius

Zminijietna - Lehen ix-Xellug esprimiet il-kondoljanzi taghha mal-familja ta' Gorg Agius, ex-Segretarju Generali tal-General Workers' Union u tal-Partit Laburista.

Zminijietna sellmet lil Gorg Agius ghax-xoghol siewi li ghamel fl-oqsma ta' trejdunjonizmu u l-politika sabiex tigi avvanzata politika xellugija u titjib fil-qaghda tal-klassi tal-haddiema.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page