‘Secret ballot vote protects workers’ confidentiality’ - Zminijietna

Press Release: 11/04/09
Stqarrija Stampa: 11/04/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

‘Secret ballot vote protects workers’ confidentiality’ - Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left expressed its disagreement with the anti democratic process adopted by Noel Vella, Director of Employment and Industrial Relations, with regards the Union recognition for port workers. Zminijietna joined unions, parties, NGOs and experts in expressing its solidarity with the General Workers’ Union
 
Zminijietna – Voice of the Left appealed for a secret ballot vote in order to solve the industrial dispute, whereby the confidentiality of the workers will be respected.
 
‘The Industrial Tribunal is in favour of the secret ballot vote system. This is the most common method in various European countries. It is a democratic, just and transparent process which is supported even by employers. Even the present government proposed the use of a secret ballot vote in disputes regarding recognition of unions within the public sector’. 
 
‘Zminijietna expresses its solidarity with the General Workers’ Union on this issue, as it is being attacked in an unjust and anti-democratic manner. The Government is not doing anything to stop this injustice’.
 
David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 79536914

Stqarrija Stampa - ‘Vot sigriet jipprotegi s-segretezza tal-haddiem’ - Zminijietna

Zminijietna - Lehen ix-Xellug esprimiet li taqbilx mal-process anti demokratika li ha d-Direttur tal-Impjiegi u r-Re­laz­zjonijiet Industrijali, Noel Vella, fit-tilwima Industrijali dwar l-għarfien trejdunjonistiku ghall-ħaddiema liċenzjati tax-Xatt. Zminijietna inghaqdet ma’ unjins, partiti, ghaqdiet u esperti fis-solidarjeta’ taghha mal-General Workers’ Union.
  
Zminijietna - Lehen ix-Xellug appellat sabiex it-tilwima Industrijali tigi rizolta b' votazzjoni sigrieta, fejn id-dritt u segretezza ta' l-individwu li jivvota b'mod liberu tkun irrispettata.
 
 ‘It-Tribunal Industrijali huwa ukoll favur il-vot sigriet. Il-votazzjoni sigrieta hija metodu użat f’diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Huwa metodu demokratiku, gust u trasparenti li hu appoggjat ukoll minn min ihaddem. Tajjeb nghidu li l-vot sigriet kien gie propost ukoll mill-Gvern innifsu fir-riżoluzzjoni ta’ tilwimiet dwar ir-rikonoxximent ta’ unjins fis-settur pubbliku’.
 
‘Zminijietna tesprimi s-solidarjeta’ taghha mal-General Workers’ Union f’din il-kwistjoni, li qed tigi attakkata mod ingust u anti-demokratiku. Il-Gvern m’hu jaghmel xejn biex iwaqqaf dawn l-ingustizzji’.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page