Public Debate on Peace in the Middle East

Press Release: 12/02/09
Stqarrija Stampa: 12/02/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Public Debate on Peace in the Middle East
Zminijietna – Voice of the Left  shall be organizing a public debate on peace in the Middle East on Saturday 21st February, at 60A, Strait Street Valletta, between 10am and 12pm.
Participants in the debate shall include representatives of political parties, NGOs, academics, students’ organizations and commentators on the Middle East representing different opinions. The debate shall be chaired by journalist James Debono.
The public and the press is invited to attend. Entrance is free.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

 
Stqarrija Stampa: Dibattitu Pubbliku dwar il-Paci fil-Lvant Nofsani
 
Zminijietna Lehen ix-Xellug ser torganizza dibattitu pubbliku dwar il-paci fil-Lvant Nofsani nhar is-Sibt 21 ta’ Frar, f’60A, Triq id-Dejqa, Valletta, bejn l-10am u nofs in-nhar.

Partecipanti f’dan id-dibattitu jinkludu rapprezentanti tal-partiti politici, ghaqdiet non-governattivi, akkademici, ghaqdiet taz-zghazagh u kummentaturi dwar il-Lvant Nofsani b’opinjonijiet differenti. Id-dibattitu ser jitmexxa mill-gurnalist James Debono.

Il-pubbliku u l-istama huma mistiedna biex jattendu. Id-dhul huwa b’xejn.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page