Mosta Valley: ‘Where's the Mepa Reform?’

Press Release: 14/04/09
Stqarrija Stampa: 14/04/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Mosta Valley: ‘Where's the Mepa Reform?’

Zminijietna – Voice of the Left supports Kunsill Patrimonju Malti, Mosta Local Council, residents, environmental, social and political organisations in urging MEPA to revoke the permit of development at Mosta Valley.

'MEPA should abide by its regulations, and be transparent and accountable. After the whole controversy on the ODZ rationalisation, anomalies such as the one in question were supposed to stop. In reality things seem to remain the same. If this is what MEPA's reform looks like, then we have moved one step forward and two steps back'.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 79536914

Il-Wied tal-Mosta: ‘Fejn hi r-riforma tal-MEPA?’.
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappoggja s-sejha tal-Kunsill Patrimonju Malti, ir-residenti Mostin flimkien ma’ l-Kunsill tal-Mosta, l-ghaqdiet ambjentali, socjali u politici sabiex il-hrug tal-permess ghal izvilupp gewwa l-Wied tal-Mosta jigi rrevokat.
 
‘Il-MEPA ghandha timxi ma’ r-regolamenti taghha u tkun trasparenti u kontabbli. Wara l-kontroversja shiha fir-revizjoni tal-konfini ta’ l-izvilupp, dawn l-affarijiet kellhom jispiccaw. Jekk din hi r-riforma tal-MEPA, mela verament imxejna pass il-quddiem u tnejn lura.’

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page