Harga gdida ta' Zminijietna

Press Release: 15/08/09
Stqarrija Stampa: 15/08/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Harga gdida ta' Zminijietna

Ir-rivista Zminijietna, Lulju-Settembru 2009 ghada kif giet ippublikata.

Fost ohrajn, ir-rivista tinkludi artikli ta' Michael Grech 'Is-Sahha lill-Haddiem?'; Michael Briguglio 'It-theddida tal-vot l-ahdar'; James Debono 'COLA'; David Pisani 'Industrial Relations: The European Works Council Directive'; Victor Degiovanni 'is-Sitta ta' Gunju'; Marie Anne Zammit 'Meta prigunier jerga' lura d-dar';  Alfred Consiglio ''X'wassal biex tikkrolla s-sistema Komunista-Stalinista'; intervista ta' Christopher Cutajar mal-gurnalist Karl Schembri, rapport dwar diskussjoni pubblika dwar Paci fil-Lvant Nofsani; Harsa storika dwar is-Socjalizmu f'Malta mir-Repubblikani sal-Ligi tas-Sedizzjoni kif ukoll artikli ohrajn dwar il-kultura; l-ekonomija u suggetti ohra.

Biex jabbona fir-rivista Zminijietna wiehed ghandu jibghat 5 Euro f'cekk, bolol jew money order lill-Zminijietna Lehen ix-Xellug, 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page