Zminijietna espremiet l-opposizzjoni ghall-estenzjoni ta’ presidenza ta’ Barroso

Press Release: 15/09/09
Stqarrija Stampa: 15/09/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna espremiet l-opposizzjoni ghall-estenzjoni ta’ presidenza ta’ Barroso

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill- membri Parlamentari Maltin fl-Ewropa biex ma’ jurux fiducja fil-presidenza ta’ Barroso u jivvutaw kontra fil-vot li ghandu jittiehed ghada l-erbgha 16 ta’ Settembru.

“Dana ghalfatt li l-politika ta’ l-Presidenza ta’ Barroso ma’ baqghetx favur Ewropa Socjali, imma saret favur Ewropa neoliberali li hi bbazata fuq suq tax-xoghol prekarju, politika ambjentali li tiffavorixxi lis-settur kummercjali milli dak ambjentali u socjali, aktar privatizzazzjoni u zmantellar ta’ servizzi pubblici.”

Zminijietna taqbel ma’ l-ghajta ta' Grupp ta' l-Hodor u l-Blokk Xellugi fil-parlament Ewropew li hi favur Presidenza Ewropeja li tbiddel ir-rotta ghal Ewropa Socjali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page