Civil society excluded from climate change strategy

Press Release: 21/01/09
Stqarrija Stampa: 21/01/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Civil society excluded from climate change strategy
 
Zminijetna - Voice of the Left disapproves of the attitude recently displayed in Parliament regarding the motion for a bill on climate change. This motion, presented by Leo Brincat on behalf of the Labour Party, was shown support by many NGOs and AD. Zminijetna believes this vote is a vote against legislating on a climate change bill.
 
Zminijietna - Voice of the Left criticizes the lack of representation of environmental and civil society NGOs on the group of experts appointed by MRRA to prepare the recommendations on climate change. No NGO representative forms part of this group. There is a definite void of contributions from the environmental sector, without representation from NGOs such as Friends of the Earth Malta.
 
Zminijetna urges the Ministry and government to review the representation on the group of experts to include civil society.
 
David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

"Socjeta Civili ma' tinghatax widen ghall-bidla fil-klima" 
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug tinsab urtata ghal atteggament negattiv mehud ricenti fil-parlament rigward il-mozzjoni biex Malta jkollha abbozz ta' ligi dwar il-klima, mressaq min Leo Brincat f'isem il-Partit Laburista u appoggjat minn numru ta' ghaqdiet non governattivi u l-Alternattiva Demokratika. Zminijietna tqies il-vot bhala wiehed negattiv fejn in-naha tal-Gvern ivvutat kontra l-ligi dwar il-bidla fil-klima.
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug tikkritika l-fatt li r-rakkomandazzjonji et mressqa mill-gvern dwar il-bidla fil-klima mhuwiex rapprezentattiv mill-ghaqdiet ambjentali u dawk civili. Filfatt l-ebda ghaqda mhi rapprezentata fil-grupp ta' esperti li nhatar mill-gvern f'Gunju li ghadda. B'hekk min lat ambjentali hemm in-nuqqas ta' kontribuzzjoni ta' nies esperti f'dal qasam bhal Friends of the Earth Malta.
 
Zminijietna – Voice of the Left terga tappella biex il-grupp jinkludi rapprezentanza mis-socjeta civili.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page