'Government should apologise for dispregative discourse on single parents' Zminijietna

Press Release: 24/09/09
Stqarrija Stampa: 24/09/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: 'Government should apologise for dispregative discourse on single parents' Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left agreed with Alternattiva Demokratika and Labour Party in their condemnation of Minister Tonio Fenech’s populist and dispregative discourse with regards to single parents. The leftist NGO said that the Nationalist Government should apologise for such rhetoric.

'Government's national report, 'Strategies for Social Protection and Social Inclusion 2008-2010' identifies single parents as a minority group in risk of poverty'.

'Rather than attacking single parents, it would have been more useful if Minister Tonio Fenech came out with solutions on how to collect money acquitted in fines to various

construction companies, vat payments and income tax'.

Zminijietna appealed also to women’s associations and others who work in favour of equality and social justice to condemn the anti-social rhetoric of Minister Tonio Fenech.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914 

 
'Il-Gvern ghandu japologizza ghad-diskors dispregattiv fuq is-single parents' Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug inghaqdet ma’ l-Alternattiva Demokratika u Partit Laburista sabiex tikkundanna d-diskors populista u dispreggattiv tal-Ministru Tonio Fenech fir-rigward ta' ‘single parents’ f’Malta. L-ghaqda xellugija qalet li l-Gvern Nazzjonalista ghandu japologizza ghal din it-tip ta' retorika.

'Ir-Rapport Nazzjonali dwar il-Protezzjoni Socjali u l-Inkluzjoni Socjali ghal 2008 u 2010 mahrug millGvern jidentifika ‘single parents’ bhala grupp minoritarju li qieghed f’riskju ta’ faqar'.

'Kien ikun aktar utli li kieku l-Ministru Tonio Fenech hareg b’soluzzjonijet ta’ kif ser jigbor lura l-flus mahfura f’multi lil diversi kumpaniji tal-kostruzzjoni, hlas tal-Vat u t-taxxa tad-dhul'.

Zminijietna appellat ukoll lill-ghaqdiet ta’ nisa u ohrajn li huma favur l-ugwaljanza u l-gustizzja socjali sabiex huma ukoll jikkundannaw id-diskors irhis tal-Ministru Tonio Fenech.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page