Services Directive lacks in workers’ rights

Press Release: 25/11/09
Stqarrija Stampa: 25/11/09
(Verzjoniji bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Services Directive lacks in workers’ rights

Zminijietna - Voice of the Left appealed Government and MEPS to lay pressure on the European Commission regarding the Services Directive since the directive does not safeguard workers' rights.

"The Commission has drafted guidelines on the implementation of this directive in favour of the free market, which means that the company providing the services is not required to have a permanent representative in the country in which they are doing business. The result of this lack of safeguards in the guidelines is that trade unions have no counterpart with which to negotiate".

In the Vauxhall case, Sweden was forced to weaken its workers' rights and standards. The unions have lost the right for a collective bargaining for such workers". 

"In order to protect rights and not succumb to social dumping we must insert a clear legal protocol in the treaties by which trade unions and social rights are given primacy over freedom of the market."

Government and MEPS should advocate workers’ rights in the Services Directive as having primary importance over free market lobbying.

David Pisani 
PRO
Zminijietna - Voice of the Left
Mob:79536914

Id-Direttiva tas-Servizzi nieqsa milli tipprotegi d-drittijiet tal-haddiema

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat il-Gvern u l-MEPS biex jippressaw il-Kummissjoni Ewropeja sabiex taghti l-importanza misthoqqa lid-drittijiet tal-haddiema fid-direttiva tas-servizzi, minhabba li l-istess direttiva hi nieqsa minn dan l-aspett.

Il-Kummissjoni ricenti harget b’linji gwida biex tigi mplimentata d-direttiva tas-servizzi favur is-suq hieles, li jkun jfisser li kumpanija li tipprovdi s-servizz ma’ ghandiex ghalfejn ikollha rapprezentanza permanenti fil-pajjiz fejn tkun qed topera. Ir-rizultat ta’ din il-politika hi li trejdjujins mhux ser ikollhom ma’ min jinnegozzjaw.”

“Ricenti diga kellna l-kaz Vaxholm li sforza l-Isvezja biex tnaqqas id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tal-haddiema. Kif ukoll it-trejdjujins tilfu dritt ghall-ftehim kollettiv ghal dawn il-haddiema.”

“Biex nipprotegu d-drittijiet tal-haddiema u ma’ ncedux ghal “social dumping” l-Kummisjoni Ewropeja ghandna tinserixxi protokolli legali cari f’kull trattat fejn id-drittijiet trejdjunjonistici u dawk socjali jinghataw superjorita fuq is-suq hieles.”

“Nheggu l-Gvern u l-Membri Parlamentari Maltin fl-Ewropa biex b'mod kritiku u persistenti lejn id-direttiva tas-servizzi jghafsu fl-importanza tad-drittijiet tal-haddiema".

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Publici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page