Public Debate on Cost of Living

Press Release: 29/09/09
Stqarrija Stampa: 29/09/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna - Voice of the Left shall be organising a public debate on measures which can be taken to tackle cost of living increases on Saturday 3rd October at 60A, Strait Street, Valletta. The debate shall commence at 10am and shall be chaired by journalist James Debono.

Representatives on panel include Mr Gejtu Vella (UHM), Mr Toni Zarb (GWU)
and Mr Saviour Rizzo (University lecturer - Centre for labour studies). Other participants include activists, students and academics.

The public and the press is invited to attend. Entrance is free.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914 

 
Stqarrija Stampa: Dibattitu Pubbliku dwar mizuri li jistghu jittiehdu biex jitnaqqas l-gholi tal-hajja
 
Zminijietna Lehen ix-Xellug ser torganizza dibattitu pubbliku dwar mizuri li jistghu jittiehdu biex jitnaqqas l-gholi tal-hajja nhar is-Sibt 3 ta’ Ottubru, f’60A, Triq id-Dejqa, Valletta. Id-diskussjoni tibda’ fl-10am u nofs inhar u ser titmexxa mill-gurnalist James Debono.

Partecipanti f’dan id-dibattitu jinkludu s-Sur Toni Zarb mill-GWU, is-Sur Gejtu Vella mill-UHM u s-Sur Saviour Rizzo, Ghalliem Universitarju (Centre for Labour Studies). Ser  jippartecipaw ukoll attivisti, studenti u akkademici.

Il-pubbliku u l-istampa huma mistiedna biex jattendu. Id-dhul huwa b’xejn.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page