Żminijietna appeals for public incentives in the use of household gas

Press Release: 1/07/10
Stqarrija Stampa: 1/07/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna appeals for public incentives in the use of household gas

Żminijietna – Voice of the Left welcome with satisfaction the recent Mepa’s decision to grant permit for the transferring of the Qajjenza Gas plant to Benghajsa. This transfer will be to the benefit of the Birżebbuga residents on environmental and safety grounds.

On the other hand Żminijietna is dissatisfied with the privatisation of the gas service, as prices of the LPG cylinders have gone up in a way that it is putting pressure on the low and middle wage earning families and the pensioners, to make use of it regularly. The use of household gas is an essential commodity in everyday life.

 “The propaganda projected by the Nationalist Administration in favour of the privatisation and the transfer of the gas plant is being used to cover up the anti social increase in price of LPG gas and the risk of having a private monopoly in the gas sector. We believe this, due to the economics of scale and the size of the Maltese Islands that make it difficult for other entities to be provided with same like other infrastructure for the storing and provision of gas. Żminijietna supports public entities as these create ‘social capital’ that safeguards families.”

Żminijietna appealed to the Government to reduce these burdens on the workers and their families by the re introduction of subsidies on the use of LPG gas, that is an essential commodity in the Maltese households. Several countries such as Argentina subsidise household gas, while maintain on a profitable level that for commercial use.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Żminijietna tappella għall-inċentivar pubbliku fl-użu tal-gass fid-djar

Żminijietna – Leħen ix-Xellug laqgħat b’sodisfazzjon l-aħbar riċenti għall-ħruġ tal-permess minn naħa tal-MEPA sabiex f’qasir żmien jibda l-proċess sabiex jiġi trasferit l-impjant tal-gass mill-akwata tal-Qajjenza għall-Bengħajsa. Nemmnu li dan it-trasferiment ser jgħin sabiex tiġi mtaffa l-problema ambjentali u ta’ sigurta li qed jiffaċċja l-poplu ta’ Birżebbuġa.

Żminijietna minn naħa l-oħra tesprimi n-nuqqas ta’ sodisfazzjon għalfatt li bil-privatizzazzjoni tal-qasam tal-gass, il-prezzijiet żdiedu b’mod fenomenali li jimpedixxu l-klassi medja u t’isfel u l-pensjonanti biex jaghmlu użu mill-gass b’mod regolari. L-użu tal-gass huwa servizz essenzjali fid-dar għall-ħajja ta’ kuljum.

“Il-propoganda favur il-privatizzazzjoni u trasferiment tal-impjant ntużat mill-Partit Nazzjonalista biex tiġi oskurata ż-żieda anti soċjali fil-prezz tal-gass, kif wkoll it-theddida li f’Malta jista’ jkollna monopolju privat fil-qasam tal-gass. Dana ntennuh għalfatt li ċokon ta’ l-art jimpedixxu milli jkollna faċilitajiet oħra ta’ infrastruttura għall-ħazna ta’ gass, kif ukoll l-‘economics of scale’ juru li suq Malti huwa wieħed żghir. Żminijietna tappoġġja entitajiet pubbliċi għax dawn joħolqu ‘kapital soċjali’ li jissalvagwardja l-familji.”

Żminijietna tappella l-Gvern sabiex itaffi parti mill-piżijiet minn fuq il-ħaddiema u l-familji tagħhom billi jintroduċi mill-ġdid sussidju fuq l-użu tal-gass li għall-familji huwa risorza essenzjali fid-dar. Diversi pajjiżi fosthom l-Arġentina jissussidjaw is-servizz tal-gass għall-użu domestiku, filwaqt li żammew tali, iġifieri fuq livell ta’ profitt dak għall-użu kummerċjali.

David Pisani
Ufficcjal Relazzjonijiet Pubblici 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page