Rise in Price of Gas: The Government should not abdicate from social responsibility

Press Release: 02/12/10
Stqarrija Stampa: 02/12/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Rise in Price of Gas: The Government should not abdicate from social responsibility

Żminijietna – Voice of the Left calls on the Government to safeguard prices of essential services. It is not fair that the Maltese people are asked to pay extra money to compensate for the 30 million investments that will be of benefit only to the private investor, who will also pocket the profit to be made by the same company. The Government should never abdicate from its social responsibility. Public entities create ‘social capital’ that safeguards families.”

The propaganda projected by the Nationalist Administration in favour of the privatisation brought about a private monopoly and higher prices for all those who make use of the service. The increase in prices of essential services is further exacerbating the problem of poverty and social exclusion. At this rate the problem of ‘fuel Poverty households’ will continue to rise, with the unpleasant consequences this problem creates in terms of stigma and social inequality.

It could be a good political initiative if the Government changes its anti-social direction and follow the example of other countries, such as Argentine where the Government, Krischner embraces a policy that subsidies the use of household gas, while retaining on a commercial profit making level that for commercial use.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici.
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Stqarrija Stampa: Żieda fil-prezz tal-Gass: Il-Gvern m'għandux jabdika mir-responsabilta soċjali

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappella l-Gvern biex il-prezzijiet ta’ servizzi essenzjali jiġu ssalvagwardjati. Mhuwiex ġust li l-poplu Malti jintalab jħallas flus żejda sabiex jagħmel tajjeb għal 30 miljun investiment li ser jibbenefika biss minnu l-investitur privat, apparti l-qliegħ li trid tagħmel l-istess kumpanija. Il-Gvern ma jmissu qatt abdika mir-responsabilta soċjali tiegħu. Entita pubblika toħloq ‘kapital soċjali’ li jissalvagwardja l-familji.

Il-propaganda mill-Gvern favur il-privatizzazzjoni ġabet biss monopolju privat u prezz ogħla għal dawk kollha li jagħmlu użu mis-servizz. Dawn iż-żidiet fil-prezzijiet ta' servizzi essenzjali qed jkomplu jkabbru l-problema tal-faqar u l-eskluzjoni soċjali. B'din ir-rata il-problema ta’ ‘fuel poverty households’ ser tkompli tiżdied, bil-konsegwenzi koroh li gġib magħha din il-problema f’dik li hi stigma u inugwaljanza soċjali.

“Jkun tajjeb jekk il-Gvern jbiddel it-triq anti-soċjali tiegħu u jsegwi l-eżemplu ta’ pajjiżi oħra, fosthom ta’ l-Arġentina, fejn il-Gvern ta’ Krischner jħaddan politika ta’ sussidju għas-servizz tal-gass għall-użu domestiku, filwaqt li żamm tali, iġifieri fuq livell ta’ profitt dak għall-użu kummerċjali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page