Zminijietna expressed satisfaction for the nomination of a woman in the judiciary 

Press Release: 03/04/10
Stqarrija Stampa: 03/04/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna expressed satisfaction for the nomination of a woman in the judiciary 

Zminijietna - Voice of the Left expresses satisfaction on the fact that for the first time, a woman has been finally nominated  to serve on the European Court of Human Rights. 

“The European selecting committee has been for long insisting that one of the nominees had to be a woman in order to achieve gender equality.   This is a milestone in the history of the Judiciary in Malta. It not only reflects gender equality but also sheds light on the competent abilities of female Judges serving in the Maltese Courts of Justice.”

Whilst Zminijietna auger success to all the judges nominated, notes that the nominated woman has been selected due to her competence and not only because of gender. 

Maryanne Zammit
Assistant Secretary
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:99440169 

Zminijietna tesprimi sodisfazzjon ghan-nominazzjoni ta' Mara fil-Gudikatura

Zminijietna, - Lehen ix-Xellug tesprimi sodisfazzjon ghal fatt li ghall-ewwel darba, giet in-nominata mara fost in-nomini  l-ohra mill-Gudikatura biex  iservu fil-Qorti Ewropeja tad-Drittijiet Umani.

“Il-kumitat Ewroprej kien ilu jinsisti mall-Gvern Malti biex tigi n-nominata mara biex tintlahaq ugwaljanza bejn is-sessi.  Dan huwa pass storiku fl-istorja tal-gudikatura fejn mhux biss intlahqet ugwaljanza bejn is-sessi imma qed tesponi l-kapacita u l-abilita tal-gudikanti nisa  li jaghtu s-servizz taghhom fil-Qrati Maltin. 

Waqt li Zminijietna tawgura lin-nominati kollha, tinnota ukoll li din in-nomina ta’ gudikant mara ghal din il-kariga kienet ibbazata fuq il-kompetenza  taghha u mhux ghax  hi biss mara.

Maryanne Zammit
Assistent Segretarju
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:99440169 

Press Releases Main Page