European People's Party’s motion threatens Trade Unions and Social Movements

Press Release: 03/10/10
Stqarrija Stampa: 03/10/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

European People's Party’s motion threatens Trade Unions and Social Movements

Żminijietna – Voice of the Left is preoccupied with the proposed motion, which will be tabled by the European People's Party, the coming Tuesday 5th of October, to the European Assembly for the Council of Ministers. This motion threatens Trade Unions, such as those active in Greece, Spain and Portugal and the radical and social movement active across Europe such as the ‘Anti-global’ movements.

“While we support the European stand against racism, Anti-Semitism and Anti-Islam, we do not agree with the proposed motion that classifies worker’s struggle and the activism by the popular and radical movements as extremism”.

Żminijietna – Voice of the Left appeals to the Minister concerned that will be representing Malta in the European Council of Minister to vote against this motion that undermines the right of action by Trade Unions and the right for a spontaneous manifestation and protest by radical and social movements. This is another move by the right wing parties to put a halt to left wing activisms.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

PR: Mozzjoni mressqa mill-Grupp tal-Popolari Ewropew ta' theddida għat-Trejdjujins u l-Movimenti Soċjali

Żminijietna – Leħen ix-Xellug hija mħassba minħabba mozzjoni li ser titressaq mill-grupp tal-partit popolari Ewropew, quddiem l-Assembleja Ġenerali, fil-Kunsill ta’ l-Ewropa, nhar it-tlieta 5 ta’ Ottubru, b’theddida diretta mmirata lejn it-Trejdjunjins, fosthom dawk tal-Greċja, Spanja u l-Portugal u movimenti radikali u soċjali bħall-Movimenti ‘Anti-global’.

“Għalkemm naqblu li għandha tiġi miġġielda kull tip ta’ mibgħeda razzjali, l-anti-semitiżmu u anti–islam fil-pajjiżi Ewropej, ma nistgħux mill-banda l-oħra naqblu mall-mozzjoni kif inhi proposta, li tikkwalifika bħala "estremiżmu" wkoll il-ġlidiet tal-klassi tal-ħaddiema, il-movimenti popolari bħal ‘Anti-global’ u oħrajn Xellugin”.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Ministru konċernat, li ser jirrappreżenta lill-Malta fil-Kunsill tal-Ministri Ewropej sabiex fuq din il-materja jivvota kontra din il-mozzjoni, li qed timmina d-dritt ta’ azzjoni diretta mit-Trejdjunjins Ewropej u d-dritt għall-manifestazzjoni spontanja kontra l-politika ekonomika neoliberali mill-movimenti radikali u Xellugin.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page