EU should take a clear position and halt EU – Israel Partnership Agreement

Press Release: 04/06/10
Stqarrija Stampa: 04/06/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

EU should take a clear position and halt EU – Israel Partnership Agreement

Zminijietna – Voice of the Left strongly condemns Israel pirate attack on a humanitarian flotilla on its way to Gaza with humanitarian aid which consisted of food and medicines. The Israeli attack resulted in 19 fatalities and several other activists wounded.

“The Israeli attacked the convoy in international waters, yet again in breach of all international law. It was also an attack against the Free Gaza Movement and others in solidarity with Palestine . The present Israeli Administration aims to isolate all those who support the Palestinian cause. Israel is using the military to terrorise peaceful activists.”

“These acts of state terrorism which are continually being committed by Israel require the strongest reaction from the EU and the international community. We call on the Maltese Government, the European Union Council and Commission to halt the EU-Israel Partnership Agreement. The impunity of Israel should stop. EU should take a clear position in this matter.”
  
Zminijietna – Voice of the Left expressed its deep sorrow and give all-round support to the families of those who were killed and wounded in the abhorrent Israeli commando attack. Zminijietna will participate in a peaceful demonstration organised by the Muslim Community in Malta, to express deep condolences with the families of the victims and to call for an immediate end of the Israeli illegal siege of Gaza Strip.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

L-UE għandha tieħu pożizzjoni ċara u twaqqaf l-ftehim ta' 'Partnership' bejn l-UE u Iżrael.

Zminijietna - Leħen ix-Xellug tikkundanna bil-qawwa l-attakk 'pirata' minn Izrael fuq il-konvoj b'għajnuna umanitarja fit-triqtu lejn Gaża li kien qed jwassal provvista ta' ikel u mediċini lill-poplu ta' Gaza . L-attakk Iżraeljan ħalla 19 -il attivist mejta u diversi oħra midruba.
 
"L-attakk Iżraeljan fuq il-konvoj seħħ fl-ibħra internazzjonali, u għal darba' oħra bi ksur ta' ligijiet internazzjonali. Dan kien attakk ta' intimitazzjoni fuq il-  
Moviment favur il-Ħelsien ta Gaża u oħrajn b'solidarjetà ma l-poplu Palestinjan. L-Amministrazzjoni prezenti Iżraeljana qed tipprova tiżola dawk kollha li jappoġġjaw il-kawża Palestinjana. Iżrael qed jaghmel dan billi juża l-militar sabiex iwaqqaf l-attivizmu favur il-palestina.

Dawn l-atti ta' terroriżmu mill-istat li qegħdin kontinwament jsehhu mill-Iżrael, jeħtieġu reazzjoni b'saħħitha mill-UE u l-komunità internazzjonali. Nappellaw lill-Gvern Malti, il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni biex twaqqaf l-ftehim ta' 'Partnership' bejn UE-Iżrael. L-arroganza mill-Istat ta' Iżrael għandha tieqaf. UE għandha tieħu pożizzjoni ċara f'dan il-qasam.

Zminijietna - Lehen ix-Xellug esprimiet in-niket profond tagħha u bagħtet is-solidarjeta mal-familji ta' dawk li ġew maqtula u midruba fl-attakk pirata ta' misthija Iżraeljan. Zminijietna se tipparteċipa fid-dimostrazzjoni paċifika organizzata mill-Komunità Musulmana f'Malta, sabiex jigu espressi l-kondoljanzi mal-familji tal-vittmi u sabiex jintbaghat appella għal waqfien immedjat ta' l-assedju illegali Iżraeljan fl-Istrixxa ta' Gaża.

David Pisani
Ufficcjal Relazzjonijiet Pubblici 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page