Żminijietna supports farmers against proposed development of a new road in the limits of Burmarrad

Press Release: 05/08/2010
Stqarrija Stampa: 05/08/2010
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna supports farmers against proposed development of a new road in the limits of Burmarrad.

Żminijietna - Voice of the Left, which is an official member in the environment core group within MEPA supports the stand taken by 149 farmers against the proposed development of a new road that will pass directly through their fields in the limits of Burmarrad, an area known as ‘Ta’ Wileg’. The proposed new road forms part of a holistic project to reconstruct, upgrade and widen the existing Coast Road from Palm Beach, Bahar ic-Ċagħaq to ‘Erba Mwiezeb’ Roundabout. The proposed project will be financed by the European Structural Fund (TNT).

"The proposed area for development of new road is made up of fertile and irrigated agricultural land, where in the area we could also find an endemic maltese plant species, known as ‘denb iz-ziemel’. The agricultural sector in that area is a productive one. The area serves also as an open space."

"It will be a big mistake, if the authorities carry on with their plans leading to the destruction of agricultural land and their cultural identity. The authorities should consider other alternatives to this new road, such as ending of project at Salina road junction and the remaining part, where new road is being projected, be upgraded only and embellished.

Żminijietna - Voice of the left appeals other environmental, social and political organisations and movements to support farmers and their representative Carmen Hili, a biologist and Burmarrard adminstrative councillor, in their fight against such a no-sense development.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the left.
Mob: 79536914

 

Żminijietna tappoġġja s-sejħa ta' 149 bidwi kontra l-iżvilupp propost ta' Triq ġdida fil-limiti ta' Burmarrad.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug, li hija membru uffiċjali fil-grupp ta' l-ambjent fi ħdan il-MEPA qed tappoġġja s-sejħa li qed jagħmlu 149 bidwi li qed jopponu l-iżvilupp propost ta' triq li ser tgħaddi direttament minn ġo l-għelieqi tagħhom fil-limiti ta' Burmarrad, żona magħrufa bħala ta' Wileġ. L-iżvilupp propost jagħmel parti minn proġett sħiħ ta' Triq, Dawret il-Kosta minn Palm Beach, Baħar iċ-Ċagħaq sa Rounabout ta' l-Erbgħa Mwieżeb. Il-proġett ser jkun iffinanżjat mill-Fond Strutturali ta' l-Unjoni Ewropeja (TNT).

"Iż-żona proposta għall-iżvilupp ta' Triq hi waħda fertili u saqwija, fejn fiha nsibu waħda mill-pjanti endemiċi Maltin, magħrufa bħala 'denb iż-żiemel'. Iż-żona hi wkoll waħda produttiva f'dik li hi agrikoltura, kif wkoll sservi bħala spażju miftuħ."

"Jkun żball kbir jekk l-awtoritajiet jibqgħu għaddejjin bil-pjanijiet tagħhom li ser jwassal għal sfreġju ambjentali, agrikolu u kulturali ta' dik l-akwata. L-awtoritajiet jeħtieg jikkunsidraw soluzzjonijiet oħra fosthom li l-proġett ta' Triq il-Kosta jieqaf sa triq is-Salini u l-kumplament fejn qed tiġi proposta triq, jsir biss tisbiħ u mmaniġġjar aħjar ta' triq eżistendi".

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappella l-għaqdiet l-ambjentli, politiċi u soċjali biex jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-bdiewa u l-bioloġista Carmen Hili li qed jirrappreżenta l-bdiewa u huwa wkoll kunsillier amministrattiv fil-Kunsill ta' Burmarrad.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug.
Mob:79536914

 

Press Releases Main Page