Zminijietna compares low rate of women in the labour market with lack of family-friendly measures

Press Release: 05/08/2010
Stqarrija Stampa: 05/08/2010
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna compares low rate of women in the labour market with lack of family-friendly measures

Zminijietna - Voice of the Left expressed its concern regarding the employment rate in Malta, published recently by Eurostat, which showed, that in Malta the rate of employment is partly low, especially when dealing with women at work. According to the published figures, the rate of employment for women is 37% and is the lowest compared with other EU Member States.

"Women do not participate in the labour market due to many factors. Among these, is the lack of measures for work – life balance. The lack of affordable childcare is one of them, as well as the continuous opposition from the private sector to the introduction of more family-friendly measures."

"It's a pity that the Chamber of Commerce, Enterprise and Industry continues to oppose the European directive proposal to increase maternity leave from 14 to 18 weeks, when the same private sector is the largest employer in Malta."

“The lack of decent wages associated with low education and lack of family-friendly measures, is leading to a segment of women to work illegally, without any legal criteria of work, to a detriment to their social security and a pension scheme. Other category of women is living in social disadvantage situations, which are finding it difficult to enter the labour market. In the majority of these cases, women may have low level of education, or physical or mental disability of drug addiction or other problems associated.”

Zminijietna - Voice of the Left also remarks that presently, precariousness is affecting severely women at work, mainly due to the non - existing family - friendly measures and because of the lack of commitment from the government to tackle the problem of job precariousness.

Zminijietna criticize as well the notion of ‘workfare policies’, promoted by the Government together with ETC that is resulting in workers earning less than the minimum wage.

Mary Anne Zammit
Vice - Secretary
Zminijietna - Voice of the Left

Żminijietna tqabbel ir-rata baxxa tan-nisa fid-dinja tax-xogħol ma’ nuqqas ta’ miżuri favur il-familja.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug esprimiet it-tħassib tagħha dwar ir-rata ta' impjieg f'Malta, ippubblikata reċentament mill-UE fl-Eurostat, fejn irriżulta li rata f'Malta hija parzjalment baxxa b'mod partikolari meta nittrattaw in-nisa fid-dinja tax-xoghol. Skond il-figuri ippubblikati, ir-rata tan-nisa b'impjieg hi ta' 37% u hija l-inqas meta mqabbla ma Stati Membri oħra.

“In-nisa mhumiex jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol minħabba ħafna fatturi. Fosthom in-nuqqas ta' miżuri serji favur bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. In-nuqqas ta’ ċentri affordabbli għall-ħarsien tat-tfal hija waħda minnhom, kif wkoll l-opposizzjoni kontinwa mis-settur privat għad-dħul ta’ aktar miżuri favur il-familja u x-xogħol."

“Huwa ta’ għib li l-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija għada qed topponi l-proposta Ewropeja għal żieda fil-‘leave’ tal-maternita, meta l-istess settur privat hu l-ikbar imprenditur f’Malta.”

In-nuqqas ta’ pagi diċenti marbuta ma’ livell baxx ta' edukazzjoni u n-nuqqas ta’ miżuri favur il-familja, qed jwasslu għal sezzjoni ta' nisa sabiex jaħdmu llegalment, mingħajr l-ebda kriterji legali tax-xogħol, b'detriment għas-sigurta soċjali. Sezzjoni oħra tan-nisa jinsabu f'sitwazzjonijiet soċjali żvantaġġata, li qed isibuha diffiċli biex jidhlu fis-suq tax-xogħol. Fil-maġġoranza tal-każijiet dawn in-nisa jista' jkollhom livell baxx ta' edukazzjoni, diżabilità mentali jew fiżika jew vizzju tad-droga jew problemi oħra assoċjati.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tinnota wkoll li prezentament il-prekarjeta qed tolqot b’mod qawwi lin-nisa fid-dinja tax-xogħol, l-aktar minħabba l-istess nuqqas ta’ miżuri favur il-familja u xogħol, kif wkoll li l-Gvern mhux qed jikkonfronta l-problema ta’ ħolqien ta’ xogħol prekarju. Żminijietna tikkritika wkoll il-kunċett ta' 'workfare policies' mfassla mill-Gvern flimkien ma' ETC li qed jwassal għall-ħaddiema jaqalgħu anqas mill-paga minima.

Mary Anne Zammit
Vici - Segretarju
Żminijietna – Leħen ix-Xellug

 

Press Releases Main Page