Żminijietna appeals Government  to leave the Compulsory Educational System free

Press Release: 08/07/10
Stqarrija Stampa: 08/07/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna appeals Government  to leave the Compulsory Educational System free

Żminijietna  - Voice of the left appeals the Government to refrain from introducing any form of payment within the compulsory educational system. The introduction of vocational subjects in secondary schools, in the field of engineering, information technology, care and hospitality are to the benefit to the country's economic needs, but they should not be subject to payments, by the students enrolling for these courses.

"Learning in compulsory education in state schools, from primary to secondary level should remain free and eligible to all, regardless of social class. The Government should not introduce any measures that hinder students from acquiring knowledge in other educational subjects. At present several students are finding it difficult to opt for some of the Diploma courses of their choice in MCAST due to the financial situation of their families.”

The lack of consultation with the Union of Teachers (MUT) and the parents on these matters is nothing but arrogance coming from an anti-social Government. The neo liberal mentality of the Nationalist government will lead to the contamination of the Educational system, as had happened in other areas which also had a social function in society.
 
Żminijietna - Voice of the left supports the Teachers’ Union (MUT) call for the Government to withdraw from these plans.

"The compulsory educational system is a human right, and should not be privatised and administered by a commercial entity," ended Żminijietna - Voice of the Left

David Pisani
Public Relations Officer.
Żminijietna - Voice of the left
Mob: 79536914

Żminijietna tappella l-Gvern sabiex jħalli s-sistema edukattiva obbligatorju bla ħlas

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Gvern biex jieqaf milli jintroduċi xi forma ta’ ħlas fis-sistema edukattiva obbligatorja. Żminijietna hi favur l-introduzzjoni ta’ suġġetti vokazzjonali fl-iskejjel sekondarji, fosthom fl-oqsma ta’ l-inġinerija, nformatika, kura u ospitalita għax dawn finalment ser jgħaqdu l-ħtiġijiet ekonomiċi tal-pajjiz, imma dawn ma’ għandhomx jkunu suġġetti għall-ħlas.

"L-istudju fl-edukazzjoni obbligatorja, mill-livell primarju sa dak sekondarju għandu jibqa’ wieħed universali u bla ħlas, irrispettivament mill-klassi soċjali li jkunu ġejjien minnha l-istudenti. Il-Gvern ma' għandux joħloq miżuri li jostakolaw lill-istudent milli jimraħ fil-qasam edukattiv. Fil-prezent diversi żagħżagħ qed isibuha diffiċli minħabba l-qagħda finanzjarja tal-familji tagħhom biex jattendu b’għażla ċertu korsijiet ta’ Diploma f’livell post sekondarju gewwa l-MCAST, minħabba ħlas dovut biex wieħed jattendi l-kors." 

In-nuqqas ta’ konsultazzjoni ma’ l-Unjin ta’ l-għalliema (MUT) u l-ġenituri fuq din il-materja mhi xejn għajr arroganza ta' Gvern 'anti-soċjali'. Il-mentalita neoliberali ta’ Gvern Nazzjonalista ser twassal għal kontaminazzjoni tal-qasam Edukattiv, bħalma ġara f'oqsma oħra li kienu jgħaqdu funzjoni soċjali, fosthom is-servizz tal-gass u s-sahha.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappoġġja s-sejħa ta’ l-Union ta’ l-għalliema (MUT) sabiex il-Gvern jirtira mid-deċiżjoni.

“L-edukazzjoni obbligatorja hi dritt uman u mhux dritt ta’ xi entita kummerċjali,” temmet tgħid Żminijietna.

David Pisani
Ufficcjal Relazzjonijiet Pubblici 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page