Call for Artists; Art Exhibition regards Poverty

Press Release: 08/07/10
Stqarrija Stampa: 08/07/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Call for Artists; Art Exhibition regards Poverty

The year 2010 is the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion and to commemorate this, organization Żminijietna – Voice of the Left will be organizing an Art Exhibition between the 3rd December and 17th December 2010 at the ‘Gallerija Liberta’, General Workers Union, Valletta. The theme of the exhibition is POVERTY and you are free to express this subject in various mediums including paintings, sculptures, ceramics, and photography. 

Should you be interested, you can confirm your participation by the 28th of July 2010 via email; mariefrances3@gmail.com or on mobile no; 99440169  

A donation fee of 2 Euros is very much appreciated. We welcome any support from artists to organise this Exhibition.
 
Mary Anne Zammit
Ass Secretary
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 99440169

Sejħa għal artisti; Wirja ta’ Arti dwar il-Faqar 

Is-sena 2010 hija is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali u biex infakkru dan, l-organizzazzjoni Żminijietna – Leħen ix-Xellug se torganizza Wirja ta’ Arti bejn il-3 u 17 ta' Dicembru 2010 ġewwa l-"Gallerija Liberta', fil-bini ta’ General Workers Union, il-Belt Valletta. It-tema tal-wirja hija il-‘FAQAR’ u inti liberu li tesprimi dan is-suġġett b’mezzi varji, fosthom bl-uzu tal-pittura, skultura, ċeramika, u fotografija.

Jekk int interessat, inti tista’ tikkonferma l-parteċipazzjoni tiegħek sa 28 ta’ Lulju, 2010 permezz ta' email lil; mariefrances3@gmail.com jew mowbajl; 99440169.

Donazzjoni ta' 2 Euro hija apprezzata ħafna. Nilqgħu kull appoġġ mill-artisti sabiex tittellgha din il-wirja.

Mary Zammit Anne
Assistent Segretarju
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 99440169

Press Releases Main Page