Zminijietna calls on MEPA to revise local plans

Press Release: 10/02/10
Stqarrija Stampa: 10/02/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna calls on MEPA to revise local plans.

Zminijietna – Voice of the Left, an official member of MEPA’s nature group of NGO’s, called on MEPA to seriously revise local plans to eliminate loopholes and discrepancies.

“We believe that the local plans continue to serve as a smoke screen for the granting of permits in ‘outside development zone areas’(ODZ). It is shameful the MEPA board members are using these loopholes in local plans to favour development in ‘outside development zones areas’ (ODZ). Recent cases were the development permits granted for development of the Qala belvedere and the extension of the Seabank Hotel in Ghadira”.

Zminijietna is determined to continue to put pressure at MEPA for a revision of local plans so that ODZ areas are full protected from further development. Zminijietna urges environmental, social and political organisations to support its effort.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Zminijietna tappella l-MEPA biex tirrevedi l-pjani lokali.


Zminijietna – Lehen ix-Xellug, li hija membru ufficjali fil-grupp ta' l-ambjent appellat il-MEPA biex b'mod serju u b'konvinzjoni tirrevedi l-pjanijiet lokali b'mod li d-diskrepanzi li jezistu fil-pjanijiet lokali jigu rrangati u emendati.
 
"Aħna nemmnu li l-pjanijiet lokali qed jservu bħala ghodda biex jinhargu permessi barra żona ta' l-iżvilupp. Huwa ta' ghib li l-membri tal-bord tal-MEPA qed jużaw din id-diskrepanza fil-pjanijiet lokali biex jiffavorixxu żviluppi barra z-żoni ta' l-iżvilupp. Riċentament kellna diversi kazijiet ta' permessi mogħtija f'żoni barra l-konfini ta' 'żvilupp, bħall-każ fil-belveder ta' Qala u l-estensjoni ta' lukanda Seabank gewwa l-Ghadira."

Żminijietna se tkompli taghmel pressjoni lill-MEPA biex jkollna reviżjoni tal-pjanijiet lokali b'mod li zoni barra linja ta' l-izvilupp jkunu ssalvagwardjati kompletament minn aktar żviluppi. Aħna nħeġġu lil diversi organizzazzjonijiet ambjentali, soċjali u politiċi sabiex jappoġġjawna f'dan ir-rigward.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page