Zminijietna calls the fees for use of public toilets a "shame"

Press Release: 15/04/10
Stqarrija Stampa: 15/04/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna calls the fees for use of public toilets a "shame"

Zminjietna – Voice of the Left described the decision taken by the Valletta Local Council and the Nationalist Party in Government to introduce a charge of 30 cents for the use of a public convenience, recently refurbished with public funds, in Valletta as a “shameful decision. This is another sign on the road to privatise all public facilities, including conveniences."

“Zminijietna beliefs that this is a measure which would create further division between the social classes. The duty of a Local Council is to ensure equality, social justice and accessibility of public places and facilities. It is also regrettable that the Valletta Local Council accepted the introduction of fees, when the project was financed by public funds.”

Zminijiet appeals to the Council to review its decision and ensure the use of public facilities without imposing another financial burden on the public.

David Pisani
PRO
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Zminijietna ssejjaħ l-introduzzjoni ta’ ħlas għal uzu ta’ latrina Pubblika tal- ‘mistħija’ 

Zminijietna – Leħen ix-Xellug iddeskrivit id-deċiżjoni mehud mill-Kunsill Lokali Valletta u l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, li jintroduċi tariffa ta' 30 ċenteżmu għall-użu ta' latrina pubblika, li reċentement ġiet irranġata minn fondi pubbliċi, fil-Belt Valletta bħala "deċiżjoni tal-mistħija. Dan huwa sinjal iehor sabiex l-faċilitajiet kollha pubbliċi, inkluż il-latrini, jigu privatizzati.

Zminijietna temmen li din hija miżura li tista’ toħloq aktar divizjoni bejn il-klassijiet soċjali. Id-dover tal-Kunsill Lokali huwa li tiġi żgurata l-ugwaljanza, il-ġustizzja soċjali u l-aċċessibbiltà ta' postijiet pubbliċi u faċilitajiet. Hija ħasra li l-Kunsill tal-Belt Valletta aċċetta l-introduzzjoni ta' ħlasijiet, meta l-istess proġett gie ffinanzjat minn fondi pubbliċi."

Zminijiet tappella lill-Kunsill biex jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu u jiżgura l-użu ta' faċilitajiet pubbliċi mingħajr ma jimponi piż finanzjarju ieħor fuq il-pubbliku.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page