Żminijietna appeals for protection of workers form direct sun exposure

Press Release: 15/07/10
Stqarrija Stampa: 15/07/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna appeals for protection of workers form direct sun exposure

Żminijietna –Voice of the Left appeals the Malta Employer Association and the Federation of Industry to encourage its members to take heed of the Health Department warning with regards workers being exposed to sun rays.  

We insist that it is in the employer’s interest to take the necessary precautions to protect their employees from long exposure to direct sunrays. Various researches have shown the negative repercussions of sun exposure to health. We believe that the employers are conscious of this reality.

We are of the opinion that this problem should be discussed on a National level with a proper consultation between the respective authorities, trade unions and the employers’ representative.

It is a shame that measures against the workers are being discussed with certain urgency, while measures to protect workers are still a taboo. The measures taken presently to protect workers from sun exposure are inadequate. We propose that the concept of half day work be extended also to workers in the private sector who work outside.


David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

 

Żminijietna tappella għall-protezzjoni tas-saħħa 'tal-haddiema' mir-raġġi qawwija tax-xemx

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Gvern, l-Assoċċjazzjoni ta’ minn Iħaddem, Federazzjoni ta’ l-Industrija u l-Unjins sabiex jagħtu każ l-avviż maħruġ mid-Dipartiment tas-saħħa dwar l-importanza ta' saħħet l-individwu mir-raġġi qawwija tax-xemx, speċjalment għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu barra fil-qilla tax-xemx.

Diversi riċerki qed juru l-impatt negattiv li joħolqu r-raġġi qawwija tax-xemx fuq saħħet il-bniedem. Is-sidien għandhom jkunu konxji ta' dan u joffru soluzzjonijiet alternattivi lill-ħaddiema tagħhom ez bdil fil-ħinijiet tax-xogħol. Nappellaw biex din il-problema ta' ħaddiema esposti għal ħinijiet twal għar-raġġi qawwija tax-xemx tiġi ndirizzata fuq livell nazzjonali b’kunsultazzjoni wiesgħa bejn l-awtorijiet kompetenti, Trejdjunjins u l-istess sidien tal-ħaddiema.

Huwa ta' dispjaċir li tisma' li miżuri kontra l-ħaddiema u l-familji jingħataw dik l-importanza mistħoqqa, filwaqt li miżuri diretti favur saħħet il-ħaddiema bħal każ ta' protezzjoni tal-ħaddiema mir-raġġi qawwija tax-xemx, sa llum għada mhux qed tingħata l-importanza mistħoqqa fil-qasam tax-xogħol. Meta lkoll nafu kemm tagħmel ħsara ix-xemx fuq saħħet il-ħaddiema.

"Il-Miżuri ta’ prekawzjoni li qed jittieħdu preżentament mill-ħaddiema li jinkludu 'sun cream', ilbies hafif ta' lewn abjad u xorb ta' ammont ta' ilma mhumiex protettivi biż-żejjed għar-raġġi qawwija tax-xemx", temmet Żminijietna - Leħen ix-Xellug


David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page