FORUM should form part of MCESD

Press Release: 17/06/10
Stqarrija Stampa: 17/06/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: FORUM should form part of MCESD

Zminijietna - Voice of the Left calls the resistance and obstacles facing the FORUM to join MCESD ‘a threat' from those social partners who have the interest to exclude the FORUM from joining.

"The Government should take a clear stand on this issue. If the Government's interest is to increase social dialogue in the MCESD, then the Government should amend the law so that the FORUM will be eligible out rightly to join MCESD and not at someone else’s pleasure. A system based on what the privileged class dictates is nothing but abuse of power".

Zminijietna - Voice of Left expresses solidarity with the FORUM made up of various Trade Unions, covering around 12,000 workers.

Zminijietna believe that it would be a good initiative if other Trade unions organizations already represented in MCESD follow GWU example and support the plight of the FORUM. Alternattiva Demokratika and the Labour Party had also appealed to the Government to allow the FORUM to be represented in MCESD.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Il-FORUM għandu jkollu postu fl-MCESD

Żminijietna – Leħen ix-Xellug issejjaħ ir-resistenza u l-ostakoli li qed jiffaċċja l-FORUM sabiex jissieħeb fl-MCESD bħala ‘theddida’ minn dawk li għandhom interess li jżommu l-FORUM milli jissieħeb.

“Nemmnu li l-Gvern għandu jkun ċar fuq din il-kwistjoni. Jekk il-Gvern l-interess tiegħu hu li jitwessa’ d-djalogu soċjali fl-MCESD, allura għandu jemenda l-liġi sabiex l-FORUM jkun eleġibbli li jissieħeb bi dritt u mhux bi pjaċir ta’ dawk li jridu l-imsieħba soċjali l-oħrajn. Sistema bbażata fuq dak li trid il-klassi privileġġata fl-MCESD mhi xejn għajr abbuż ta’ poter”.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tesprimi s-solidarjeta ma’ l-FORUM ta’ Trejdjujins Maltin li jirrappreżenta ma’ 12,000 il-haddiem.

Żminijietna temmen li tkun inizjattiva tajba jekk l-Għaqdiet l-oħra ta’ Trejdjujins msieħba fl-MCESD jieħdu l-eżempju ta’ GWU u jappoggjaw is-sħubija tal-FORUM. Il-Partit ta' l-Alternattiva Demokratika u l-Partit Laburista appellaw ukoll lill-Gvern sabiex il-FORUM jingħata post fl-MCESD. 

David Pisani
Ufficcjal Relazzjonijiet Pubblici 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page