Public debate on 'the Future of Public Health Service in Malta'

Press Release: 20/04/10
Stqarrija Stampa: 20/04/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Public debate on 'the Future of Public Health Service in Malta'

Zminijietna – Voice of the Left shall be organising a public debate on the Future of Public Health Service in Malta on Saturday 24th April at 60A, Strait Street, Valletta, at 10am.  The debate shall be chaired by journalist James Debono and shall include the following speakers: Alternattiva Demokratika - Bernardette Mercieca; Labour Party - Dr Michael Farrugia; MUMN - Paul Pace; GWU - Tony Zarb and Nationalist Party to confirm speaker.

In the meantime, the latest issue of quarterly review Zminijietna has been published. The review deals with a number of socio-political themes from leftist perspectives.

To subscribe in Zminijietna one should send 5euro (cheque or stamps) to  Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta. VLT1432

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 79536914

Diskussjoni pubblika dwar 'il-Futur tas-Servizz tas-Sahha Pubblika f’Malta'

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ser torganizza diskussjoni pubblika 'il-Futur tas-Sahha Pubblika f’Malta',  nhar is-Sibt 24 ta' April, f’60A, Triq id-Dejqa, Valletta, fl-10am. Id-diskussjoni ser titmexxa mill-gurnalist James Debono u ser tinkludi dawn il-kelliema: Mill-Partit ta' l-Alternattiva Demokratika - Bernardette Mercieca; Partit Laburista - Dr Michael Farrugia; MUMN - Paul Pace; GWU - Tony Zarb u l-Partit Nazzjonalista l-kelliem ghadu mhux konfermat.

Sa dan it-tant, giet ippublikata harga gdida tar-rivista Zminijietna. Din ir-rivista titratta kwistjonijiet socjo-politici minn perspettivi xellugin.

Biex wiehed jabbona fir-rivista Zminijietna ghandu jibghat 5euro (cekk jew bolol) lil Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta. VLT1432.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page