Żminijietna’s position on Private Security Jobs

Press Release: 22/08/10
Stqarrija Stampa: 22/08/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna’s position on Private Security Jobs.

Żminijietna - Voice of the Left agrees with conclusion presented by GWU official Cory Greenland in a press conference addressing the phenomenon of precarious work and the exploitation of workers in the Private Security sector.

"The real problem is that there is no legal framework regarding conditions of work and this is leading to the deregulation of the working conditions. On the European level this is classified as 'deregulation of work' and 'social dumping. The situation is the result of neo-liberal economic policies which are creating a modern type of slavery in the pursuit of profit.”

We believe that the silence of the Government on these matters show, that it approves and supports the creation of precarious jobs. It is also of grave concern that the Maltese Government did not offer any opposition on European level to the Services Directive, which has been criticised and opposed by Trade Unions and the Left and Green Parties. This Directive allows the creation of classes of workers with inferior working conditions and no job security to compete with established sectors of workers.

"In fact the type of employment offered in the Private Security sector is based on the same concepts of the Services Directive, whereby the free market economy reigns supreme."

Żminijietna - Voice of the Left strongly urges security guards in the private sector to organise and unite, within a trade union, to oppose exploitation and unjust working conditions.

David Pisani
PRO
Żminijietna – Voice of the Left.
Mob:79536914

Il-posizzjoni ta’ Żminijietna dwar il-ħaddiema fis-settur tas-sigurtà privata.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug taqbel mal-konklużjonijiet preżentati mill-Uffiċċjal tal-GWU, Cory Greenland li ta' f'konferenza Stampa fuq il-fonominu tal-isfruttament tal- ħaddiema fis-settur tas-Sigurtà Privata.

"Il-problema reali hija, li m'hemm l-ebda qafas legali dwar il-kundizzjonijiet ta' xogħol u dan qed iwassal għall-deregolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Fuq livell Ewropew dan qed jkun kklassifikat bħala 'dumping' soċjali. Is-sitwazzjoni hija r-riżultat tal-politika ekonomika neo-liberali li qed toħloq tip ta' skjavitù modern fl-insegwiment tal-profitt.

"Il-silenzju tal-Gvern dwar dawn il-kwistjonijiet, juru li qed japprova u jappoġġja l-ħolqien ta' xogħol prekarju. Huwa wkoll ta' tħassib serju li l-Gvern Malti ma kien offra l-ebda oppożizzjoni fuq livell Ewropew lid-Direttiva tas-Servizzi. Direttiva li kienet ġie kkritikata u opposta minn diversi Trejdjujins u Partiti tax-Xellug u Ħodor. Din id-Direttiva tippermetti l-ħolqien ta' klassijiet ta' ħaddiema b'kundizzjonijiet inferjuri ta' xogħol u b'ebda sigurtà fl-impjieg biex jikkompetu ma' ħaddiema oħra ġa stabbiliti."

"It-tip ta' impjieg offrut fis-settur tas-Sigurtà privata huwa bbażat fuq il-kunċett ta' l-istess Direttiva tas-Servizzi, li biha l-ekonomija tas-suq ħieles tipprevali fuq il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema".

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tħeġġeġ il-ħaddiema li jaħdmu fis-settur tas-sigurtà biex jiġu organizzati u jingħaqdu fi trejdjujin, biex jopponu l-isfruttament u l-kundizzjonijiet inġusti tax-xogħol.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 79536914

 

 

 

 

Press Releases Main Page