Zminijietna appeals KSU to accept democratic changes

Press Release: 23/03/10
Stqarrija Stampa: 23/03/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna appeals KSU to accept democratic changes

Zminijietna – Voice of the Left is highly concerned about the democratic credentials that exist in KSU, whereby the current system totally eliminates other opinions and voices in the Council. KSU should help to assure an open and a representative system. This applies also to Junior College.

Zminijietna - Voice of the Left appeals KSU to change the current voting system, so the end result next Thursday is a fully representative University Council. The present system, as it stands today is outdated as it benefits only the chosen few from the elite, while other contestants are excluded.

“It’s a shame that KSU executives blocked a motion in last annual general meeting for a change in the present voting system. At the same time we are satisfied that a broad alliance of students’ organizations laid pressure for a change to this antiquated system. It is a pity that next Thursday KSU elections will not produce a fully representative council.

“We are also expecting KSU to apologise with all university students for having allowed Angelo Micallef to make use of KSU board room, to hold an interview with Norman Lowell, a person who embraces racist and xenophobic ideology”.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Zminijietna tappella l-KSU biex jaccetta l-bidliet demokratici

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tinsab mħassba ħafna dwar il-kredenzjali demokratiċi li jeżistu fil-KSU, fejn is-sistema prezenti telimina kompletament opinjonijiet u vuċijiet differenti fil-Kunsill. Il-KSU għandu jghin biex jassigura sistema miftuha u rappreżentattiva. Dan japplika wkoll għall-Junior College.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappella l-KSU biex jibdel is-sistema ta' votazzjoni attwali, sabiex ir-riżultat aħħari nhar il-Hamis jkun Kunsill Universitarju kompletament rappreżentattiv. Is-sistema preżenti, kif inhi llum hija skaduta ghax jibbenefikaw biss lil ftit maghzula mill-grupp, filwaqt li l-kontestanti l-oħra huma esklużi.

"Hija tal-mistħija li eżekuttiv tal-KSU imblokka mozzjoni fl-ahhar laqgħa ġenerali annwali sabiex issir bidla fis-sistema tal-vot preżenti. Fl-istess ħin ninsabu sodisfatti bl’alleanza wiesgħa ta' organizzazzjonijiet ta' l-istudenti u bil-pressjoni li ghamlu għall-bidla għal din is-sistema antikwata. Hija ħasra li l-Ħamis li gej l-elezzjonijiet tal-KSU mhux se jipproduċu kunsill kompletament rappreżentattiv”.

"Aħna qed nistennew wkoll il-KSU biex jagħmel apoloġija ma’ l-istudenti universitarji talli ħalla lil Angelo Micallef sabiex jagħmel użu mill-ufficcju tal-KSU halli jkun jista’ jaghmel intervista ma’ Norman Lowell, persuna li tħaddan ideoloġija razzista u xenofobika.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page