Ħondoq Poject: Żminijietna welcomes the recommendation of the Directorate of Environmental Protection

Press Release: 03/09/11
Stqarrija Stampa: 03/09/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Wednesday 3rd August 2011

Ħondoq Poject: Żminijietna welcomes the recommendation of the Directorate of Environmental Protection

Żminijietna - Voice of the Left welcomes the recommendation of the Directorate of Environmental Protection to Mepa to refuse the proposed project at Ħondoq ir-Rummien.

Żminijietna as an organization that promotes environmental rights and social justice, calls upon  MEPA to reject this unsustainable development.
“People have every right to continue to enjoy public spaces. These are important for everyday democracy”.

“The proposed area is outside the development zone, mostly frequented by the public both for swimming, hiking and rambling purposes. A referendum conducted amongst the people of Qala shown clearly that 85% of the people disagreed with the proposed project.”

“Żminijietna calls for a clear policy for an ‘Eco-Gozo’ that will lead to the rehabilitation of Ħondoq ir-Rummien, through public investment, with special attention to the natural environment of the area, and for the regeneration of the old quarry with the planting of trees”.

Żminijietna – Voice of the Left supports the work done so far by Moviment Ħarsien Ħondoq and other environmental and social NGOs in campaigning against this absurd and harmful development.   

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

 

Proġett Ħondoq: Żminijietna tfaħħar ir-rakkomandazzjoni li għamel id-Direttorat tal-Protezzjoni Ambjentali.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tilqa’ r-rakkomandazzjoni li qed jagħmel id-Direttorat tal-Protezzjoni Ambjentali fi ħdan il-MEPA biex l-iżvilupp propost f’Ħondoq ir-Rummien jiġi rrifjutat mill-Bord tal-MEPA.

“Bħala għaqda li tippromwovi d-dritt ambjentali u l-ġustizzja soċjali, nappellaw il-Mepa biex tivvota kontra dan l-iżvilupp. In-nies għandhom kull dritt li jibqgħu jgawdu minn spazji pubbliċi li huma ta’ importanza għad-demokrazija ta’ kuljum”.  

“Iż-żona proposta hija waħda barra żona ta’ l-iżvilupp, kif ukoll l-akwata hija waħda frekwentata mill-pubbliku għal għawm u mixjiet fil-kampanja. Referendum li kien sar ma’ l-poplu tal-Qala, ħareg biċ-ċar li 85% tal-Qalin ma jaqblux ma’ l-proġett propost.”

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Gvern għall-politika ċara favur ‘Għawdex Ekoloġiku’ li għandu jwassal għar-rihabilitazzjoni ta’ Ħondoq ir-Rummien, b’investiment pubbliku u attenzjoni kbira għal ambjent naturali tal-post u reġenerazzjoni tal-ħofra bi tħawwil ta’ siġar.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug faħħret il-ħidma mwettqa s'issa mill-Moviment Ħarsien Ħondoq u għaqdiet ambjentali u soċjali oħra fil-kampanja tagħhom kontra dan l-iżvilupp assurd u ta' ħsara.

 

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 79536914

Press Releases Main Page