Żminijietna appeals Government to make public the ‘energy tariffs report’

Press Release: 04/05/11
Stqarrija Stampa: 04/05/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna appeals Government to make public the ‘energy tariffs report’
 
Żminijietna – Voice of the Left appeals to the Government to keep to his budget 2011 promise and publish without haste the studies on energy prices and how they are affecting Maltese families. The mechanism on how prices are worked out should more transperant.

“The increase in prices that we experienced at the beginning of this year gives us a clear picture on how the Maltese families are paying more for their basic energy needs. Families are paying three times as much for a gas cylinder, and they are also burdened with higher energy costs”.

Żminijietna – Voice of the Left supports the Trade Union’s call for a compensation to all families to make good for the increase in energy prices. Specifically, we agree with a ‘one off lump sump payment’ to make good for the increase in the cost of living, that goes back to 1st October 2010, and that any increase in energy prices should be realistically reflected in wages.

“Not withstanding the fact, that families are already reducing their daily consumption of energy, but certain basic necessities like the use of gas cannot be reduced further”.

Żminijietna notes with satisfaction the changes in Government’s policy to invest in the use of gas in the generation of electricity, in the years to come. This illustrates that the policy to invest in heavy fuel oil was a step in the wrong direction, in terms of costing and environmental issues.

“It is mostly important that the Government directly invests in other sources of energy, that are clean and environmentally friendly, such as wind turbines and photovoltaic energy generation”.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left 
Mob: 7953 6914

Appell sabiex il-Gvern jagħmel publiku r-rapport tal-enerġija

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Gvern biex iżomm mall-wegħda tiegħu li għamel fil-baġit 2011 u jippublika l-istudju mill-aktar fis dwar l-prezzijiet tal-enerġija u kif dawn jaffettwaw il-familji Maltin. Jeħtieġ aktar trasparenza dwar il-mod kif jinħadem il-prezz ta’ l-enerġija.

“Iż-żidiet li rajna fl-ewwel tas-sena fil-prezz tal-gass u l-elettriku jagħtu stampa ċara li l-poplu Malti qed iħallas aktar għal dak li hu uzu bażiku ta’ l-enerġija. Familji Maltin qed jesperjenzaw żieda ta’ tlett darbiet aktar fil-prezz taċ-ċilindru tal-gass, kif ukoll qed jħossu piż akbar fil-kontijiet tal-enerġija”.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappoġġja s-sejħa tal-Unjins favur kumpens xieraq lil kull familja. Speċifikament naqblu ma ‘pagament ta’ darba’ li jmur b’lura mill- 1 ta’ Ottubru 2010 biex itaffi għall-għoli tal-ħajja biż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija u li żidiet minn issa l-quddiem ikunu riflessi b’mod realistiku fil-pagi.

Dana għalfatt li l-familji qed jagħmlu minn kollox biex inaqqsu fil-konsum, imma hemm enerġija li hija essenzjali fil-ħajja ta’ kuljum, eżempju l-użu tal-gass li l-familji ma’ jistgħux inaqqsu aktar ir-rata tal-konsum tiegħu.

Żminijietna tqies li l-pjan tal-Gvern li jinvesti fl-użu tal-gass għall-ġenerazzjoni tal-elettriku huwa pass pożittiv, għalkemm dana juri kemm it-triq tal-Gvern li jinvesti fil-‘heavy fuel oil’ kienet deċiżjoni żbaljata u mgħaġġla.

Huwa ta’ mportanza kbira li l-Gvern jinvesti hu direttament f’sorsi oħra tal-enerġija li ma jkunux ta’ dannu ambjentali, fosthom dik mir-riħ u mix-xemx.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob:7953 6914

Press Releases Main Page