The use of Household gas needs social protection

Press Release: 05/01/11
Stqarrija Stampa: 05/01/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

The use of Household gas needs social protection

Żminijietna – Voice of the Left shares the same views with the GWU, UHM and the FOrum, who all recognize that the increase in energy prices, including that of gas, fuel, electricity and water is leading to a reduction in the standard of living of many families. European statistics also confirm, that the phenomenon of ‘Fuel Poverty ‘is increasing at an alarming rate’, and Malta is not an exception.

Żminijietna - Voice of the Left criticizes the current situation in the provision of domestic gas as being mediocre and said that privatisation has resulted in higher prices. "It's shameful that the Government, together with MRA, are trying to present another picture, claiming there was a reduction in the price of gas, when we all know that privatization has brought about an increase in price of gas, three times as much.

At the same time, Żminijietna appeals to MRA to be more consistent with its role as a regulator. The fact that the distribution of gas from Easygas Ltd has not yet begun, leads us to believe that their present supply of gas is priced at the old market price. This means that the MRA is misleading when saying that competition in this sector is bringing prices down. MRA must ensure that the price of gas reflects the time of importation in relation to the market price, so as to protect consumers.

“Government must change its anti-social direction and follow the example of other countries, such as Argentine where the Government of President  Kirchner embraces a policy that subsidies the use of household gas, while retaining on a commercial profit making level that for commercial use”, concluded Żminijietna.

David Pisani
PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

L-użu tal-Gas domestiku jeħtieġ protezzjoni soċjali

Żminijietna – Leħen ix-Xellug taqsam l-istess ħsibijiet tal-GWU, UHM u l-FOrum fejn lkoll jirrikonoxxu li ż-żidiet fil-prezz ta’ l-enerġija fosthom dak tal-gass, fuel, elettriku u ilma qed iġibu tnaqqis fil-livell ta’ l-għixien ta’ ħafna familji Maltin. Statistika Ewropea ukoll tikkonferma li l- fenomenu ta’ ‘fuel poverty’ qed jiżdied b’rata allarmanti, u Malta mhiex l-eċċezzjoni.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ikkritikat is-sitwazzjoni preżenti li hi waħda medjokri fil-qasam tal-gass u tgħid li l-privatizzazzjoni wasslet biss għall-prezzijiet għolja għall-konsumatur. “Huwa tal- mistħija li l-Gvern flimkien ma’ MRA qed jippruvaw jagħtu stampa differenti, qisu kien hawn xi roħs fil-prezz tal-gass, meta lkoll nafu li l-privatizzazzjoni ġabet biss prezz it-tlett darbiet aktar minn kif kien primarjament.

Fl-istess waqt Żminijietna tappella l-MRA biex tkun aktar konsistenti fi rwol tagħha bħala regolatur. Il-fatt li d-distribuzzjoni tal-gass mill-kumpanija Easygas għadha ma’ bdietx, jagħti x'jifhem li l-ħażna li għandha preżentament il-kumpanija hi waħda bil-prezz l-antik. Dana jfisser li l-MRA hija żbaljata meta tgħid li l-kompetizzjoni qiegħda ġġib roħs fil-prezzijiet. MRA għandha tara li l-prezzijiet tal-gass ikunu tali mal-prezz tas-suq ta’ meta ntraxt il-kunsinja, sabiex tipproteġi l-konsumatur.

“Jkun tajjeb jekk il-Gvern jbiddel it-triq anti-soċjali tiegħu u jsegwi l-eżemplu ta’ pajjiżi oħra, fosthom ta’ l-Arġentina, fejn il-Gvern ta’ Krischner jħaddan politika ta’ sussidju għas-servizz tal-gass għall-użu domestiku, filwaqt li żamm tali, iġifieri fuq livell ta’ profitt dak għall-użu kummerċjali”, temmet tgħid l-Għaqda Żminijietna.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 79536914

I

Press Releases Main Page