Żminijietna supports LGBT Pride March

Press Release: 09/07/11
Stqarrija Stampa: 09/07/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna supports LGBT Pride March

Żminijietna - Voice of the Left supports the LGBT Pride March in Valletta. We also welcome the UN Resolution on Gay Rights based on the rejection of abuses against people with a different sexual orientation.

“LGBT people should not be discriminated against because of their sexual orientation. In this regard we believe that apart from prohibiting discrimination in employment, Malta's social policy should also be inclusive in areas such as family policy, where same-sex persons should be allowed to form civil partnerships which are not discriminated against in social protection”.

“This UN Resolution is the first ever to bring specific focus to human rights violations based on sexual orientation and gender identity. It is giving support to human rights defenders working on these issues, and is recognising the legitimacy of their work. International reports show that LGBT people, are subject to violence, rape and murders.”

Żminijietna condemns also the recent comments made by India’s Health Minister, describing homosexuality as a disease. “These comments are insensitive to people with a different sexual orientation, and goes against the UN Resolution”.

MaryAnne Zammit
Assistant Secretary
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9944 0169

Żminijietna tappoġġja LGBT Pride March

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappoġġja LGBT Pride March fil-Belt Valletta. Aħna nilqgħu wkoll ir-Riżoluzzjoni ta’ Gnus Magħquda dwar id-drittijiet ta’ persuni Gay bbażata fuq ir-rifjut ta’ abbużi kontra nies b'orjentazzjoni sesswali differenti.

“Persuni LGBT ma’ għandhomx jiġu ddiskriminati minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. F’dan ir-rigward aħna nemmnu li apparti li għanda tiġi pprojbita d-diskriminazzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol, il-politika soċjali f’Malta għanda tkun waħda inklussiva f’diversi oqsma  tal-politika tal-familja, fejn persuni ta’ l-istess sess għandhom jitħallew jiffurmaw koppja ċivili fejn dawn ma’ jkunux suġġett għal diskriminazzjoni għall-protezzjoni soċjali.”

“Din ir-riżoluzzjoni ta’ Gnus Magħquda hija l-ewwel pass biex iġib għal attenzjoni speċifika l-ksur tad-drittijiet umani bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali u l-identità tas-sessi. Ir-riżoluzzjoni tagħti appoġġ lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jaħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet, u tirrikonoxxi l-leġittimità tax-xogħol tagħhom. Rapporti internazzjonali juru li persuni ta’ orjentazzjoni sesswali differenti huma suġġetti għall-vjolenza, stupru u qtil.”

Żminijietna tikkundanna wkoll il-kummenti li għadda reċenti il-Ministru tas-Saħħa Indian, fejn iddeskriva l-omosesswalità bħala marda. “Dawn il-kummenti huma insensittivi għal nies b'orjentazzjoni sesswali differenti, u jmorru kontra r-Riżoluzzjoni ta’ Gnus Magħquda.

Maryanne Zammit
Assistent Segretarju
Żminijietna Leħen ix-Xellug
Mob: 9944 0169

Press Releases Main Page