Żminijietna on the propose increase in school hours

Press Release: 10/01/11
Stqarrija Stampa: 10/01/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna on the propose increase in school hours

Żminijietna - Voice of the Left disagrees with the proposal made by the Chamber of Commerce for a compulsory increase in school hours.
 
We believe that the purpose of this proposal is merely to completely remove any responsibility on the employers to introduce family-friendly measures. In fact the same Chamber of Commerce had already taken a stand against an increase in the maternity leave.

Family friendly measures introduced by the government are also finding resistance from the private sector. The few measures being taken by the private sector to promote work - life balance are only intended to take advantage to push forward atypical work which we consider it to be precarious.

On the other hand we agree with MUT which is objecting to a compulsory increase in the school hours and are advocating for a system similiar to the one adopted by the 'Education for Educational Services’, where they're offering training programmes for children after school hours on a voluntary basis in various fields including drama, music and sports.

Żminijietna believes that the compulsory increase in the school hours will cause distress and unnecessary pressure on the teachers, parents and children. We understand that teachers are also parents and that children have a right to have time for doing ‘homework’ and for recreation.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Żminijietna dwar żieda fil-ħinijiet ta’ l-iskola

Żminijietna - Leħen ix-Xellug ma taqbilx mal-proposta mressqa mill-Kamra tal-Kummerċ għal żieda fil-ħinijiet ta’ l-iskola obbligatorja.

“Nifhmu li l-għan ta’ din il-proposta mhu xejn ħlief biex titneħħa kompletament kull responsabiltà min Min iħaddem sabiex jintroduċi miżuri favur il-familja. Infatti l-istess Kamra tal-kummerċ ħarġet kontra ż-żieda fil-leave tal-maternità”.

Miżuri favur il-familja ntrodotti mill-gvern qed isibu resistenza mis-settur privat. Il-ftit miżuri li qed jittieħdu mis-settur privat biex suppost jkun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja huma biss intiżi biex is-sidien jieħdu vantaġġ sabiex jimbuttaw il-quddiem ix-xogħol atipiku li għalina hu klassifikat bħala xogħol prekarju.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug taqbel ma’ l-MUT fejn dawn qed joġġezzjonaw għal żieda fil-ħin ta’ l-iskola obbligatorja u fejn dawn qed jitkellmu favur sistema li kif addottata mill-‘Education for Educational Services’, fejn dawn qed joffru taħrig b’mod volontarju wara l-ħin ta’ l-iskola f’diversi oqsma fosthom fid-drama, il-mużika u l-isports etc.

Żminijietna temmen li ż-żieda fil-ħin ta’ l-iskola b’mod obbligatorju toħloq tbatija u pressjoni żejda fuq il-ġenituri u t-tfal. Irridu nifhmu li l-għalliema huma wkoll ġenituri u t-tfal għandhom jkollhom dritt ħin għal biex jagħmlu ‘homework’ u rikreazzjoni.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 79536914

Press Releases Main Page