Żminijietna welcome Gozitan Courts’ ruling

Press Release: 10/02/11
Stqarrija Stampa: 10/02/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna welcome Gozitan Courts’ ruling

Żminijietna – Voice of the Left welcomes Gozitan Courts’ ruling to fine a Gozitan quarry owner for illegally developing outside the perimeters of his licensed quarry at Ta’ Għansar, Wied Merill, limits of San Lawrenz, and also for excavating an illegal new quarry adjacent to the licensed quarry.

We appeal MEPA to synchronize its efforts with those of the Gozitan Courts and to reject any sanctioning of the above irregularities in the future. MEPA should also obliges all owners of existing quarries, in which the surrounding areas have been affected negatively by the industry, to take the necessary measures to regenerate the area in a sustainable way under the auspices of MEPA environmental officers and environmental Ngo’s. This, we believe will redress any environmental liability caused by a contravener based on the polluter-pays principle.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Żminijietna tfaħħar id-deċiżjoni tal-Qrati Għawdxin

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tfaħħar id-deċiżjoni li ħadet il-Qorti Għawdxija li timponi multa lil sid ta’ barriera f’Għawdex talli illegalment żviluppa barra l-konfini, kif stipulati fil-liċenzja tiegħu, kif ukoll talli ħaffer barriera oħra llegalment ma’ ġenb l-istess barriera liċenzjata.  Dana kollu sar ġewwa Għansar, Wied Merill, limiti ta'San Lawrenz.

Nappellaw lill-MEPA biex tissinkronizza l-isforzi tagħha ma’ dawk tal-Qrati Għawdxin u tirrifjuta kull eventwalita ta’ sanzjonar ta’ dawn l-irregolaritajiet fil-futur. Il-MEPA għandha tobbliga wkoll lill-proprjetarji kollha tal-barrieri eżistenti, fejn l-inħawi tal- madwar il-barriera ġew affettwati b'mod negattiv minn din l-istess industrija, sabiex jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex l-art tal-madwar tkun riħabilitata b'mod sostenibbli taħt l-awspiċi ta’ l-uffiċjali tal-MEPA u għaqdiet ambjentali. Dan, nemmnu li jwassal sabiex tiġi ndirizzata  l-problema ta’ nuqqas ta’ responsabbiltà ambjentali li ġiet ikkawżata minn entita li sfaċċatament kisret il-liġijiet ambjentali, ibbażata fuq il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 79536914

Press Releases Main Page