Żminijietna objects to proposed Development at Ta' Pinu.

Press Release: 10/03/11
Stqarrija Stampa: 10/03/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Żminijietna objects to proposed Development at Ta' Pinu.

Żminijietna - Voice of the Left strongly objects to development application for a retreat house, visitor's centre and ancillary facilities,and car-parking areas, just beside the church of Ta' Pinu, Gozo.

"It is ironic that the Church Environment Commission is being so insensitive about this development, when on others it had spoken without any reservations. It would be more appropriate if the Church Environment Commission condemns this unsustainable development and exert more pressure within the Church institutions, to reverse this decision."

"The proposed development site, is an open area and outside the development zone. The area is picturesque and of natural beauty and the site is an active agricultural one".

Żminijietna believes that this application should be refused outright as it does not provide sufficient reasons for its acceptance. If the Church wants to plant indigenous trees on the Ghammieri Hill, then it can file an application for that purpose only.

Żminijietna appeals the Gozitan community, environmental, social and political  organisations to object to this development.
 
David Pisani
PRO
Żminijietna - Voice of the Left.
Mob:7953 6914


Żminijietna toġġezzjona għall-iżvilupp propost ġewwa Ta' Pinu.

 
Żminijietna - Leħen ix-Xellug toġġezzjona bil-qawwa kollha għal applikazzjoni ta' żvilupp (PA/03959/07) għal 'retreat house', ċentru ta' viżitaturi u parkeġġ f'Ta' Pinu ġewwa l-Għarb, Għawdex, eżatt maġenb il-Knisja ta' Ta' Pinu.
 
"Huwa ironiku li l-Kummissjoni Ambjent tal-knisja mhux qed turi insensittività għal dan l-iżvilupp, meta mbagħad fuq żviluppi oħrajn tkellmet mingħajr riservi. Ikun f'waqtu li l-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja toħroġ tikkundanna dan l-iżvilupp insostenibli u tagħmel pressjoni fi ħdan l-Istituzzjonijiet tal-Knisja biex tiġi rtirata din il-proposta."
 
"L-iżvilupp propost huwa wieħed f'żona miftuħa u barra żona ta' l-iżvilupp, kif ukoll l-akwata hi waħda pittoreska, mgħammra b'pajsaġġ naturali u art agrikoltura attiva".
 
Żminijietna temmen li din l-applikazzjoni għandha tiġi miċħuda mmedjatament għax ma tipprovdix raġunijiet biżżejjed għall-aċċettazzjonitagħha. Jekk il-Knisja trid tħawwel siġar indiġeni fuq il-Għolja tal-Għammieri, allura din tista tressaq applikazzjoni oħra quddiem il-MEPA għal dan il-għan biss.
 
Żminijietna tappella l-Komunita Għawdxija u l-għaqdiet ambjentali, soċjali u politiċi biex joġġezzjonaw għal dan l-iżvilupp. 
 
David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug.
Mob: 79536914

 

 

Press Releases Main Page