Żminijietna calls upon the Minister of Transport to heed people's complaints

Press Release: 11/10/11
Stqarrija Stampa: 11/10/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna tħeġġeġ l-MinistruAustin Gatt biexjisma’ l-ilmenti tan-nies

Żminijietna – Leħen ix-Xellugtħeġġeġlill-Ministru Austin Gattbiexjagħtikas l-ilmenti tan-nies, u jerfa’ r-responsabiltábħalaMinistru, li taħtujaqa’ t-TrasportPubbliku, biexjsolvi l-problema ta’ diskrepanzifil-ħinijiet u rotot. Mhux sew li Ministeru li ħa l-inkarigu mill-kuntratt u r-rotot, issaqedjfarfarmir-responsabiltá.

“Huwaminnu li sartitjibkwalitattivf’dawk li humakarozzi u xufiera, immadana ma jeskludiexil-fatt li s-servizzgħaduwieħedmhuxadegwat. L-affermazzjonital-Ministru, li bir-riforma l-ġdida, n-numru ta’ karozziserjitnaqqsu, is-sussidjiserjispiċċaw, filwaqt li s-servizzserjkunwieħedeffiċjenti, u aktarfrekwenti, hijabissħrafa.”

“Nemmnu li danhudovut l-aktargħan-nuqqas fin-numrutal-karozzi u li ċertirotothumappjanatiħażin.Dan qedjwassalbiexil-ħinijiettal-vjaġġ ta’ ċertirototżdiedudrastikament, filwaqt li vjaġġioħra li qedjitilqu mill-venda, qedjitilquffullati bin-nies, b’konsegwenza li niesfuq l-‘istages’ qedjitħallew l-art.”

Żminijietna – Leħen ix –Xellugtappella l-Gvernbiexjirrimedja s-sitwazzjoni u jżid l-għotitas-sussidjisabiexjkunhemmtitjiebfis-servizz, u b’hekk l-aspettsoċjali u ekonomikujibqa’ partintegralimir-riforma.

David Pisani
UffiċċjalRelazzjonijietPubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

Żminijietna calls upon the Minister of Transport to heed people's complaints

Żminijietna - Voice of the Left calls upon the Minister, Dr Austin Gatt to take into account people's complaints and assume responsibility as he is the Minister under which Public Transport falls. The Minister should address the discrepancies in the buses’ schedules and routes.

“It’s not right that the Ministry responsible for the planning of routes and the one awarding ARRIVA this contract, is now evading it’s responsibilities and putting the blame elsewhere.
It is a fact that there is a qualitative improvement in terms of buses and drivers, but this does not exclude the fact that the service given remains inadequate. The Minister's assertion, that, with the new reform, the service will operate with fewer buses and that subsidies will end, while giving a more efficient and frequent service, is only a myth.”

“The reduction in the number of buses used to run the service and the badly planned routes is leading to an increase in the travelling time, and longer journeys on some routes, while other trips are leaving from the terminal already crowded with passengers, with the consequence that persons are left waiting on the stages as the buses that pass are full to the brim.”

Żminijietna - Voice of the Left appeals the Government to remedy this situation and increase subsidies to improve this service, and thus assuring that the social and economic aspect remains a priority in the reform.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left 
Mob: 7953 6914

 

Press Releases Main Page