PR: Żminijietna appeals to MPs about the 2800 voters

Press Release: 06/04/11
Stqarrija Stampa: 06/04/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema, Malta

zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Żminijietna appeals to MPs about the 2800 voters.

Żminijietna – Voice of the Left supports the stand taken by GWU Youths, the Forum Zghazagh Laburisti, Moviment Liberali and Move who appealed to the House of Representatives to allow the 2800 new voters to cast their vote in the forthcoming divorce referendum. These 2800 new voters, who are eligible to vote in this referendum are being denied this right. 

Alternattiva Demokratika and the Labour Party are also appealing for justice to be done with the 2800 voters. We urge members of Parliament to present a motion in the House calling for the inclusion of these new voters.

We appeal to the Electoral Commission to take the necessary steps so that these voters will not be denied of their democratic rights. The electoral commission should adhere to the new electoral registry that will be published this month.

Żminijietna – Voice of the Left which is in favour of divorce and is campaigning for a yes vote in the forthcoming referendum on divorce, sees this action taken by the local Authorities as undemocratic.

David Pisani
PRO
Żminijietna - Voice of the Left
Mob:79536914

Żminijietna tappella lill MPs dwar il-votanti ġodda.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug jappoġġja l-istand meħuda mill-GWU Youths, il-Forum Żgħażagħ Laburisti, il-Moviment Liberali u l-Għaqda Move fejn appellaw lill-Kamra tad-Deputati biex tippermetti lil 2800 votant ġdid biex jitfgħu l-vot tagħhom fir-referendum li jmiss tad-divorzju. Dawn il-votanti ġodda, li huma eliġibbli li jivvotaw f’dan ir-referendum qed ikunu miċħuda minn dan id-dritt.

Alternattiva Demokratika u l-Partit Laburista huma wkoll appellaw għall-ġustizzja ma’ dawn il-votanti. Aħna nħeġġu il-Membri Parlamenti biex jressqu mozzjoni fil-Kamra tad-Deputati li ssejjaħ għall-inklużjoni ta' dawn il-votanti ġodda.

Nappellaw lill-Kummissjoni Elettorali biex tieħu l-passi meħtieġa sabiex dawn il-votanti ma jkunux imċaħħda lilhom id-drittijiet demokratiċi. Il-kummissjoni elettorali għandha taderixxi mar-reġistru elettorali l-ġdid li se jiġi ppubblikat dan ix-xahar.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug li hija favur id-divorzju u qed tikkampanja favur vot iva fir-referendum li jmiss dwar id-divorzju, tara li din l-azzjoni meħuda mill-Awtoritajiet lokali bħala mhiex demokratika.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page