Żminijietna voices its position in favour of Divorce.

Press Release: 14/03/11
Stqarrija Stampa: 14/03/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

 

Żminijietna voices its position in favour of Divorce
 
Żminijietna - Voice of the Left expressed its position towards the introduction of divorce in Malta . Divorce is one of the civil and legal rights established in the world with the exception of Malta and the Philippines .
 
Żminijietna holds that the State should guarantee its citizens the right to divorce, without neglecting the responsibility towards the children. Parliament has the duty to introduce this civil right in the country's legislsation.  

Żminijietna believes that on the other hand, in the event of an evasive parliamentary compromise, where it would be decided that the issue should be decided by the electorate in a referendum, we stress that the question put on the ballot sheet should be clear and indicative, in specifying the right to divorce after a period of broken marriage, without hope of reconciliation, and which guarantees the right of children for care.

Andre Damato
Assistant - PRO
Żminijietna - Voice of the Left.
Mob: 79536914


Żminijietna tesprimi l-posizzjoni tagħha favur id-divorzju.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tesprimi l-posizzjoni tagħha favur l-introduzzjoni tad-divorzju f'Malta. Id-divorzju huwa wieħed mid-drittijiet ċivili u legali stabiliti fid-dinja bl-eċċezzjoni ta’ Malta u l-Filippini.

Żminijietna tisħaq li l-Istat għandu jiggarantixxi d-divorzju liċ-ċittadini tiegħu, bla ma jonqos xejn mir-responsabilta lejn l-ulied. F’pajjiżna huwa dmir tal-Parlament li jdaħħal dan id-dritt bil-liġi.

Żminijietna minn banda l-oħra temmen li fl-eventwalita tal-kompromess evażiv Parlamentari, fejn jkun deċiz li l-kwistjoni tiġi deċiża mill-elettorat f’referendum, nisħqu li l-mistoqsija tkun ċara u ndikattiva, b’mod li tispeċifika d-dritt tad-divorzju wara perjodu ta’ żmien ta’ żwieġ imfarrak, bla tama ta’ rikonċiljazzjoni, u wara assigurazzjoni tal-kura ta’ l-ulied.

Andre Damato
Assistent Uffiċċjal Relazzjonijiet Publiċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob:79536914

Press Releases Main Page