PR: “Chemotherapy should be available in Gozo”, Żminijietna - Voice of the Left.

Press Release: 14/09/11
Stqarrija Stampa: 14/09/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna – Voice of the Left
PO Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.org, zminijietna@yahoo.com

 

PR: “Chemotherapy should be available in Gozo”, Żminijietna - Voice of the Left

Żminijietna - Voice of the Left supports MUMN call for the introduction of Chemotherapy in Gozo General Hospital. This move will help to bring the service nearer to the patient and the whole Gozitan community.

“Up to now, several Gozitan patients suffering from cancer have to travel to Malta in order to receive treatment, when this problem can easily be solved in Gozo, with a Government investment in the training of Gozitan medical staff and buying of medical equipment”.

“Żminijietna fully understands that patients who are in need to take this treatment are in constant pain and, unnecessarily travel will definitely not help in this regard. Several medical studies dealing with psychological stress, on people who are suffering from long term illnesses, show that stress does not help much for the treatment to be effective”.

“The fact that many patients are being cured from breast cancer, due to the fact, that the service of ‘breast screening’ is more accessible in both Malta and Gozo, the same should be in the case of chemotherapy service”.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob:7953 6914.

“Il-Kimoterapija għandha tkun ipprovduta wkoll f’Ghawdex”, Żminijietna – Leħen ix-Xellug

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappoġġja s-sejħa li qed tagħmel MUMN sabiex l’Awtorita’ ta’ Saħħa tintroduċi f’Għawdex il-kimoterapija. Dan il-pass jgħin biex din it-tip ta’ kura tersaq aktar viċin il-Komunita` Għawdxija.

“Sa llum diversi pazjenti Għawdxin li jbatu bil-kanċer qed jiffaċċjaw skariċċ bla bżonn biex jinżlu jieħdu l-kura f’Malta, meta din il-problema tista’ tiġi solvuta billi l-Gvern jinvesti fit-taħriġ u l-apparat mediku ġewwa l-Isptar Ġenerali t’Għawdex”.

“Żminijietna tifhem ukoll li dawn il-pazjenti li jkunu qegħdin jieħdu din il-kura jkunu muġugħa u l-ivvaġġjar żgur li mhux ser jgħin f’dan ir-rigward. Diversi studji li jittrattaw l-istress psikoloġiku fuq il-persuni li jkunu għaddejjin minn mard fit-tul, lkoll jgħidu li ħafna stress ma jgħinx biex il-kura tkun effettiva”.

“Il-fatt li diversi pazjenti qed jkunu mfejjqa mill-kanċer tas-sider għalfatt li s-servizz ta’ ‘screening’ qed jkun aktar aċċessibli f’Malta u f’Għawdex , l-istess nemmnu li għandha tkun aċċessibli l-kura tal-kimoterapija”.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914.


 

Press Releases Main Page