Żminijietna welcomes the Police Commissioner’s call to amend legislation

Press Release: 16/01/11
Stqarrija Stampa: 16/01/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna welcomes the Police Commissioner’s call to amend legislation

Żminijietna -Voice of the Left welcomes the recent calls made by the Police Commissioner for amendment in the Law where victims of domestic violence get immediate protection and their reports treated as urgent cases. When a victim files a report the police process it but they cannot treat the case as urgent and arraign the alleged perpetrator under arrest unless there is a legal framework for urgency. Only, after the case has been graded as urgent and serious that the police can arrest the alleged perpetrator whereby he would be taken to court within 24 hours.

Violence in all its forms particularly domestic violence and stalking has a considerable impact on its victims and interferes with womens’ lives and their sense of security. In certain cases it can even lead to death.     

The changes in the legislation, is a step forward for ensuring the protection for victims. Żminijietna also recommends that there should be more specific programs for perpetrators enforced by the Court which help in the treatment and prevention of further violence.

MaryAnne Zammit
Assistant Secretary
Żminijietna -Voice of the Left
Mob: 9944 0169

Vjolenza Domestika: Żminijietna tappoġġja l-appell tal-Kummissarju tal-Pulizija.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug qiegħda tappoġġja lill-Kummissarju tal-Pulizija fl-appell tiegħu għall-emendai fil-Liġi, sabiex il-vittma ta’ vjolenza domestika jikseb protezzjoni mmedjata u fejn ir-rapport tiegħu jiġu trattati bħala każ urġenti.

Sa llum, meta vittma tagħmel rapport, il-pulizija jibdew il-proċess, iżda dawn ma jistgħux jittrattaw il-każ bħala urġenti u jixlu lil allegat awtur taħt arrest. Sakemm ma jkunx hemm qafas legali għall-urġenza. Huwa biss wara li l-każ ikun ġie klassifikat bħala urġenti u serju li l-pulizija tista’ tarresta l-allegat awtur u dan jittieħed l-qorti fi żmien 24 siegħa.

Vjolenza fil-forom kollha tagħha, partikolarment il-vjolenza domestika għandha mpatt konsiderevoli fuq il-vittmi tagħha u tinterferixxi fil-ħajja tan-nisa u fis-sens tagħhom ta’ sigurtà. F’ċerti każijiet din jista’ saħansitra twassal għall-mewt.

Il-bidliet fil-leġiżlazzjoni, huma pass 'il quddiem biex tġi assigurata l-protezzjoni għall-vittma. Żminijietna tirrakkomanda wkoll li għandu jkun hemm programmi aktar speċifiċi  infurzati mill-Qorti ghall-aggressuri li huma mezz biex  jgħinu fit-trattament u l-prevenzjoni ta’ aktar vjolenza.

MaryAnne Zammit
Assistent Segretarju
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9944 0169

Press Releases Main Page