Żminijietna views ‘temporary work agencies’ as a tool for exploitation

Press Release: 16/12/11
Stqarrija Stampa: 16/12/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 


Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Press Release: Żminijietna views ‘temporary work agencies’ as a tool for exploitation

Żminijietna – Voice of the Left is highly concerned with the new legislation which came into force in the European Union on 5th December, with regards the temporary agency workers directive. This new Directive will push forward in the labour market, precarious jobs, and deregulation of employment rights, job insecurity and low wages.

“In this regard we appeal to the respective authorities to enact this new EU legislation so that temporary workers enjoy the same rights and conditions of employment as regular workers from first day of employment. We are also concerned that this new Directive will push forward atypical precarious employment. The principle of equal pay for equal job should be enforced by the state under this directive”.

“By supporting this kind of job flexibility, we believe that employers can now establish temporary work agreements and therefore decrease labour costs and weaken collective agreements”, said Żminijietna – Voice of the Left.

Żminijietna questions the support given to this directive by local organizations, such as MEA and the Confederation of Women Organisations, and we asks, how come that this new work model is being viewed as a measure that benefit women, when the only beneficiaries, will be the ‘private agencies’. We believe that this new measure will promote precarious jobs which will result in more exploitation. Under this directive, a percentage of the wage will go to third parties”.

Żminijietna augurs that this new EU legislation will not obstruct measures that promote work-life balance, regular employment, flexible employment at worker’s discretion and more affordable childcare facilities.   

“Temporary work agencies are nothing more than a tool in the hands of those who want to exploit more the workers”, concluded Żminijietna – Voice of the Left.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

 

Żminijietna tqies ‘temporary work agencies’ bħala għodda għall-isfruttament.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug hija mħassba ħafna bil-liġi ġdida li daħlet fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea, fil-5 ta’ Diċembru, li titratta ‘temporary agency workers’. Din id-direttiva l-ġdida se timbotta 'l quddiem fis-suq tax-xogħol, l-impjieg prekarju, id-deregolazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, insigurtà fl-impjieg u pagi baxxi”.

“F’dan il-każ, nappellaw l-awtoritajiet rispettivi biex meta jiġu biex jaddottaw din id-direttiva l-ġdida, jaraw li ‘temporary workers’ jgawdu mill-istess drittijiet u kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ ħaddiema b’xogħol regulari, minn l-ewwel ġurnata tax-xogħol. Ninsabu nkwetati li din id-direttiva l-ġdida ser timbotta l-quddiem ix-xogħol ‘atipiku’ prekarju. Nappellaw wkoll il-Gvern biex il-prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali għandha tkun inforzata taħt din id-direttiva”.   

“Bl-appoġġ għal din it-tip ta’ flessibilità fis-suq tax-xogħol, aħna nemmnu, li min iħaddem issa se jkun jista’ jistabbilixxi kuntratti mall-ħaddiema għal xogħol temporanju, li biha jkun jista’ jnaqqas kemm l-ispejjeż tal-ħaddiema u anka jdgħajjef il-ftehim kollettiv”, qalet Żminijietna - Leħen ix-Xellug.

Żminijietna titħasseb dwar l-appoġġ li qed jagħtu lil din id-Direttiva diversi għaqdiet lokali, fosthom l-MEA u l-Konfederazzjoni ta’ l-Għaqdiet tan-Nisa, u nsaqsu, għala dan it-tip ġdid ta’ mpjieg qed jiġi klassifikat bħala ta’ benefiċċju għan-nisa, meta l-uniċi nies li se jgawdu, huwa l-‘aġenziji privati’. Nemmnu li din il-miżura l-ġdida se tippromwovi x-xogħol prekarju, li se jwassal għal aktar sfruttament. Taħt din id-Direttiva, persentaġġ tal-paga jmur għand terza persuna.”

Żminijietna tawgura li din il-liġi l-ġdida tax-xogħol ma tkunx ta’ ostaklu għal promozzjoni favur bilanċ bejn il-ħajja u xogħol, xogħol aktar regolari u aktar faċilitajiet ta’ ‘child care centres’ affordabli. Filwaqt li impjieg b’sigħat flessibli tax-xogħol għandu jkun skond id-deskrizzjoni tal-impjegat u mhux imponuta mis-sidien.

‘Temporary agency workers’ m’huma xejn ħlief għodda f’idejn dawk li jridu jisfruttaw aktar il-ħaddiema.


David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

Press Releases Main Page